A kiadó honlapja

Ön az oldal 61310. látogatója        Budapest

2009. DECEMBER 4.,

péntek


 


XII. ÉVFOLYAM

59. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

17/2009. (XII. 4.) MeHVM utasítás a Miniszterelnöki Hivatal Szociális Szabályzatáról szóló 5/2005. MeH KÁ utasítás módosításáról

20383

96/2009. (XII. 4.) HM utasítás a Többnemzeti Integrált Üzemanyag-ellátó Alegységben történő szerepvállalás lehetőségeit vizsgáló bizottság létrehozásáról

20385

19/2009. (XII. 4. ) KvVM utasítás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számviteli politikájának jóváhagyásáról, valamint apénzkezelési szabályzat és a felesleges vagyontárgyak hasznosításáról, selejtezésről ésaleltárkészítésről és leltározásról szóló szabályzat közzétételéről szóló 13/2009. (IX. 16.) KvVM utasítás módosításáról

20387

41/2009. (XII. 4.) KHEM utasítás a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről

20390

19/2009. (XII. 4.) NFGM utasítás a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

20402

13/2009. (XII. 4.) ÖM utasítás az Önkormányzati Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 17/2008. (HÉ 53.) ÖM utasítás módosításáról

20433

2/2009. (XII. 4.) PM irányelv az államháztartási belső ellenőrzési standardokról

20436


V. Személyügyi hírek

 

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

20445

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium személyügyi hírei

20445

Álláspályázatok

 

Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata pályázatot hirdet a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria igazgatói állására

20446

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére

20447


VI. Alapító okiratok

 

A Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

20448


VII. Pályázati felhívások

 

Az önkormányzati miniszter pályázati felhívása az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására (Kódszám: LFP-2009-LA-7)

20458

Az önkormányzati miniszter pályázati felhívása a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására (ÖKO-program) (Kódszám: LFP-2009-LA-9)

20460

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2010-es pályázatai

20463

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pályázati felhívása bányászati jog megszerzésére

20466


VIII. Közlemények

 

Az Állami Számvevőszék közleménye

20471

Az egészségügyi miniszter közleménye az Egészségügyi Minisztérium, valamint az irányítása alatt álló intézmények és államigazgatási szervek szolgálati titokköri jegyzékéről

20472

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának közzétételei

 

Tanácsi határozatok

 

DH/23158-10/2009. számú, az országos szintű IP-bitfolyam-hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM 9) tárgyban hozott határozat

20473

DH/25121-1/2009. számú határozat, adatszolgáltatási kötelezettség előírása műsorterjesztés piacon

20483

DH/25121-2/2009. számú határozat, adatszolgáltatási kötelezettség előírása aműsorterjesztési piacon

20505

DH/25121-3/2009. számú határozat, adatszolgáltatási kötelezettség előírása a műsorterjesztési piacon

20528

DH/25121-4/2009. számú határozat, adatszolgáltatási kötelezettség előírása a műsorterjesztési piacon

20565

DH/25121-5/2009. számú határozat, adatszolgáltatási kötelezettség előírása a műsorterjesztési piacon

20586

A Tanács határozatának bírósági felülvizsgálata

20598

Végzések

 

A Tanács DH/29162-1/2009. számú végzése

20599

A Tanács DH/29175-1/2009. számú végzése

20602

A Tanács DH/29176-1/2009. számú végzése

20605

Bírósági határozatok

 

A Fővárosi Ítélőtábla ítélete és végzése (DH/128/2008. sz. ügyben)

20608

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közzétételei

 

Közlemények

 

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2009. október hónapban közzétett érdemi határozatokról

20613

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzések tényéről

20615

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlések tényéről

20616

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

20617

Az MFB Fejlesztési Tőkealap közleménye értékesítési eljárás lezárásáról

20618

A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. közleménye

20618


IX. Hirdetmények

 

Pártok pénzügyi beszámolójaA Magyar Szocialista Párt Baranya megyei 3. számú pécsi választókerülete 2009. október 18-ai időközi országgyűlésiképviselő-választásának elszámolása

20619

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatójaaz Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról(2009. november 19–25.)

20620

A Cégközlöny 48. számában (2009. november 26.) megjelent felszámolási eljárásokról

20626

Bélyegző érvénytelenítése

20714

Igazolvány érvénytelenítése

20714

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.15.