A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2009. DECEMBER 29.,

kedd


 


XII. ÉVFOLYAM

64. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


II. Statisztikai közlemények

 

4/2009. (XII. 29.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH közlemény módosításáról

21575


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

15/2009. (XII. 29.) FVM utasítás a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 11/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás módosításáról

21576

16/2009. (XII. 29.) FVM utasítás a földhivatalok egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 13/2008. (FVÉ 17.) FVM utasítás módosításáról

21577

17/2009. (XII. 29.) FVM utasítás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és Központi Szervének, valamint a Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

21579

15/2009. (XII. 29.) IRM utasítás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezethez tartozó egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő kijelöléséről, az irányítói jogok gyakorlásának módjáról

21627

6/2009. (XII. 29.) OKM utasítás az oktatási és kulturális miniszter vezetése, irányítása alá tartozó szerveknél foglalkoztatottakat megillető cafetériajuttatás 2010. évre vonatkozó összegéről

21631

7/2009. (XII. 29.) OKM utasítás a tárcához tartozó foglalkoztatottak cafetériajuttatásának végrehajtásáról

21632

14/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervénél a cafetériajuttatás keretszabályainak kiadásáról

21633

15/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás az Önkormányzati Minisztérium hivatali szervezete Közszolgálati Szabályzatának és Cafetériaszabályzatának kiadásáról

21634

16/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 4/2009. (II. 27.) ÖM utasítás módosításáról

21645

17/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás az Önkormányzati Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

21649

18/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás az Önkormányzati Minisztérium és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek minősített időszaki pénzügyi, anyagi, technikai, híradó- és informatikai feladatainak tervezéséről és végrehajtásáról

21713

19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek személyi állománya által választható természetbeni juttatások fajtáiról, mértékéről, a kifizetés rendjéről és módjáról

21719


 


V. Személyügyi hírek

 

Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot hirdet a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére

21727

Csikóstőttős Község Önkormányzata pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére

21728

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet az önállóan működő Csapókerti Közösségi Ház magasabb vezetői beosztásának ellátására

21729

Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére

21729

Kaposszekcső és Jágónak Községek Önkormányzata pályázatot hirdet körjegyzői munkakör betöltésére

21730

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói állásának betöltésére

21731

Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salla Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki

21732


VII. Pályázati felhívások

 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. pályázati felhívása

21733


VIII. Közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

21735

Az oktatási és kulturális miniszter közleménye érettségi vizsgaszervezési, lebonyolítási jog megvonásáról

21740


IX. Hirdetmények

 

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatójaaz Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról(2009. december 12–23.)

21741

A Cégközlöny 52. számában (2009. december 24.) megjelent felszámolási eljárásokról

21758

Égáz-Dégáz Zrt. közleménye egyetemes szolgáltatási árairól

21873

E.ON közleménye egyetemes szolgáltatási árairól

21874

TIGÁZ közleménye egyetemes szolgáltatási árairól

21875

Elveszett csekklapok érvénytelenítése

21876

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.