A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2009. FEBRUÁR 27.,

péntek


 


XII. ÉVFOLYAM

8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

A miniszterelnök utasításaA Miniszterelnöki Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. (MK 57.) ME utasítás módosításáról szóló 1/2009. (II. 27.) ME utasítás

2273

A honvédelmi miniszter utasításai

 

A Honvédelmi Minisztérium Hatásköri Jegyzékének módosításáról szóló 14/2009. (II. 27.) HM utasítás

2275

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának rendjéről szóló 15/2009. (II. 27.) HM utasítás

2276

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasításai

 

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közlekedésihálózat-finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatai tervezésének és felhasználásának szabályairól szóló 9/2009. (II. 27.) KHEM utasítás

2281

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium TEN-T-pályázatok és egyéb EU-támogatású projektek előkészítésével kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatai tervezésének és felhasználásának szabályairól szóló 10/2009. (II. 27.) KHEM utasítás

2289

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet 2009. évi egyes fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 11/2009. (II. 27.) KHEM utasítás

2297

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter utasításai

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 3/2009. (II. 27.) NFGM utasítás

2314

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet 2009. évi egyes fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 4/2009. (II. 27.) NFGM utasítás

2326

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 5/2009. (II. 27.) NFGM utasítás

2341

Az önkormányzati miniszter utasításai

 

A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokról szóló 2/2009. (II. 27.) ÖM utasítás

2345

A miniszter fejlesztési tanácsokban történő képviseletéről szóló 3/2009. (II. 27.) ÖM utasítás

2371

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 4/2009. (II. 27.) ÖM utasítás

2372


V. Személyügyi hírek

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium személyügyi hírei

2402

Álláspályázatok

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

2402

Jászladány Nagyközség Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet építéshatósági munkakör betöltésére

2403

Karád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére

2403

Kesznyéten–Girincs–Kiscsécs községek képviselő-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére

2404

Keszthely Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (8360 Keszthely, Fő tér 1.) pályázatot hirdet aljegyzői beosztásának betöltésére

2404

Kistarcsa város jegyzője pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2405

Kistarcsa város jegyzője pályázatot hirdet szervezési ügyintéző munkakör betöltésére

2405

Nagyvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki jegyzői munkakör betöltésére

2406

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium nevében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Gazdasági Főosztálya pályázatot hirdet főosztályvezető munkakör betöltésére határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban

2406

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet könyvvizsgálói feladatok ellátására

2407

Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője pályázatot hirdet jegyzőkönyv-vezetői állás betöltésére

2408

Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője pályázatot hirdet szociális ügyintézői állás betöltésére

2408

Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője pályázatot hirdet titkárnői álláshely betöltésére

2409

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki körzetközponti jegyzői állás betöltésére

2409

Szegvár Nagyközség Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet polgármesterikabinet-ügyintézői munkakör betöltésére

2410

Zalaegerszeg megyei jogú város közgyűlésének kulturális és idegenforgalmi bizottsága pályázatot hirdet a József Attila Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztásának betöltésére

2411


VII. Pályázati felhívások

 

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter pályázati felhívásai

a 2009. évi Magyar Közigazgatási Minőség Díj elnyerésére kiírt pályázathoz

2412

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére

2414


VIII. Közlemények

 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közleményea szakmai szakértői névjegyzékről

2416

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének közleményei

 

Tájékoztatás kiegészítése a Központi Statisztikai Hivatal elnöke által a 2008. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekhez

2420

Tájékoztatás kiegészítése a Központi Statisztikai Hivatal elnöke által a 2009. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekhez

2420

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének közleményeaz IDEA 2009 (Ötlet – Újdonság – Találmány) nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről szóló 3/2009. (II. 27.) MSZH közlemény

2421

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának határozatai

 

A Tanács határozatának bírósági felülvizsgálata (DH-25712- 48/2008.)

2422

A Pannon GSM Távközlési Zrt. 2007. évi elkülönítetten vezetett számviteli kimutatásának jóváhagyására irányuló eljárás (DH-3747-3/2009.)

2422

Az Invitel Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. közötti IC-linkdíjakkal kapcsolatos jogvitás eljárás (DH-904-18/2009.)

2423

Az Invitel Távközlési Zrt. által a Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben helyi hurok és helyi bitfolyam átengedésére vonatkozó referencia ajánlatban foglaltak megsértése tárgyában indított jogvita (DH-1681-16/2009.)

2430

Nagykereskedelmi szolgáltatások díjának meghatározása újkiskereskedelmi szolgáltatások bevezetése esetén (DH-3613-3/2009.)

2439

Nagykereskedelmi szolgáltatások díjának meghatározása újkiskereskedelmi szolgáltatások bevezetése esetén (DH-3746-3/2009.)

2443

Az országos szintű IP-bitfolyam-hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározása retail minus módszer alkalmazásával (DH-28139-8/2008.)

2448

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közleményei

 

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2009. január hónapban közzétett érdemi határozatokról

2455

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzések tényéről

2461

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlések tényéről

2461

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

2462

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.) hirdetményei

2464

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tájékoztatói

 

Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga államháztartási ismeretek témakör 2009. március 1-jétől hatályos követelményrendszeréről

2468

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga általános államháztartási ismeretek témakör, a pénzügyi és költségvetési igazgatás és a közszolgáltatások szervezése és igazgatása választható vizsgatárgyak 2009. március 1-jétől hatályos követelményrendszeréről

2469

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleményei

2475

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének közleménye

2515

A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) közleménye

2517

A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye

2521


IX. Hirdetmények

 

Pártok mérlegbeszámolói

2525

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. február13–18.)

2531

A Közbeszerzési Értesítő 20. számának (2009. február18.) tartalomjegyzékéről

2536

A Közbeszerzési Értesítő 21. számának (2009. február20.) tartalomjegyzékéről

2540

A Közbeszerzési Értesítő 22. számának (2009. február23.) tartalomjegyzékéről

2544

A Cégközlöny 8. számában (2009. február 19.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

2550

Céghirdetmények

 

Felhívás vagyon értékesítésére

2583

Bélyegzők és számlatömbök érvénytelenítése

2599

Felügyeleti igazolvány érvénytelenítése

2599

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.