A kiadó honlapja

Ön az oldal 61227. látogatója        Budapest

2010. JANUÁR 6.,

szerda


 


XIII. ÉVFOLYAM

1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

1/2010. (I. 6.) NFGM utasítás a cafeteriajuttatásról

3


VI. Alapító okiratok

 

Az igazságügyi és rendészeti miniszter átalakító okirata a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetnek a Szegedi Fegyház és Börtönbe történő beolvadásáról

16

A Szegedi Fegyház és Börtön alapító okiratának módosítása

18

A Szegedi Fegyház és Börtön alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

19


VIII. Közlemények

 

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek, szakmai protokollok kiadásáról

22

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közleménye a Tisza-tóra érvényes területi engedélyek kiadásáról

233

A társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter közleménye a települési és a területi kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás éves összegéről

234

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról

235

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának közzétételei

Tanácsi határozatok

DH-23007-14/2009. számú határozat, a DH-23007-13/2009. számú határozat módosítása (Invitel RM9)

236

DH-23009-13/2009. számú határozat, a DH-23009-9/2009. számú határozat módosítása (Magyar Telekom RM9)

238

DH-23158-11/2009. számú határozat, a DH-23158-10/2009. számú határozat módosítása (UPC RM9)

240

DH/20227-8/2009. számú, MARIO-határozat és referenciaajánlat

242

DH/20231-10/2009. számú MARUO-határozat

256

HS/24784-10/2009. számú határozat

260

Végzések

DH/29910-1/2009. számú, eljárást megindító végzés

264

DH/30318-1/2009. számú, eljárást megindító végzés

266

Bírósági határozat

A Tanács határozatainak bírósági felülvizsgálata

279

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közzétételei

Kzlemnyek

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2009. november hónapban közzétett érdemi határozatokról

279

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzések tényéről

282

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlések tényéről

283

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról

285

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.