A kiadó honlapja

Ön az oldal 61227. látogatója        Budapest

2010. MÁRCIUS 3.,

szerda


 


XIII. ÉVFOLYAM

15. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

4/2010. (III. 3.) EüM utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 7/2009. (XII. 23.) EüM utasítás módosításáról

3188

5/2010. (III. 3.) EüM utasítás az Egészségügyi Minisztériumban, valamint az egészségügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szerveknél adható 2010.évi cafeteriajuttatásokról szóló 1/2010. (I. 8.) EüM utasítás módosításáról

3189

9/2010. (III. 3.) IRM utasítás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium beszerzési szabályzatáról

3190

2/2010. (III. 3.) KvVM utasítás a környezetvédelmi ésvízügyi miniszter által irányított közalkalmazottakat foglalkoztató szervek vezetőinek béren kívüli juttatásáról

3218

10/2010. (III. 3.) KHEM utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3219

8/2010. (III. 3.) SZMM utasítás az Országos Munkavédelmi ésMunkaügyi Főfelügyelőség Szervezeti ésMűködési Szabályzatáról

3457

9/2010. (III. 3.) SZMM utasítás a Munkaerő-piaci Alap Rehabilitációs Alaprésze 2010. évi központi keretének felosztásáról

3502


VI. Alapító okiratok

 

A szociális és munkaügyi miniszter közleménye az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség alapító okiratáról

3504


VIII. Közlemények

 

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium tájékoztatója útügyi műszaki előírásokról

3509

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívása az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) harmadik csoportjába delegálandó magyar küldöttek kiválasztásának előkészítésére

3511

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának közzétételei

Tanácsi határozat

 

DH/973-7/2010. számú, a Vodafone Magyarország Zrt. 2008/2009. évi elkülönítetten vezetett számlaviteli kimutatásának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

3512

Bírósági határozat

 

A Fővárosi Ítélőtábla ítélete (a DB-121-23/2003. számú ügyben)

3513

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közzétételei

 

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2010. január hónapban közzétett érdemi határozatokról

3519

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzések tényéről

3522

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlések tényéről

3523

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület díjszabása 2010.

3524

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.