A kiadó honlapja

Ön az oldal 61227. látogatója        Budapest

2010. MÁRCIUS 5.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

16. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

Az 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Közúti Közlekedési Egyezménynek az 1993. évi és2006. évi módosításaival egységes szerkezetben történő közzététele

3538

Az 1980. évi 5. törvényerejű rendelettel kihirdetett Közúti Közlekedési Egyezményt Kiegészítő Európai Megállapodásnak az1993. évi, 2001. évi és 2006. évi módosításaival egységes szerkezetben történő közzététele

3587

27/2010. (III. 5.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának rendjéről

3601

28/2010. (III. 5.) HM utasítás a munkaköri jegyzékekről ésazállománytáblákról szóló 138/2006. (HK1/2007.) HM utasítás módosításáról

3607

29/2010. (III. 5.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti Múzeum igazgatói (főig.-h.) beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálását előkészítő véleményező bizottság kijelöléséről

3608

30/2010. (III. 5.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár és Irattár igazgatói (főig.-h.) beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálását előkészítő véleményező bizottság kijelöléséről

3610

10/2010. (III. 5.) IRM utasítás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási szabályzatáról

3612

11/2010. (III. 5.) KHEM utasítás a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

3638

7/2010. (III. 5.) KüM utasítás a 2011. első félévi magyar EU-elnökségi feladatok költségvetési-pénzügyi tervezésének, gazdálkodásának, valamint elszámolásának rendjéről

3701

7/2010. (III. 5.) NFGM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 17/2009. (IX. 4.) NFGM utasítás módosításáról

3708

4/2010. (III. 5.) PM tájékoztató az Intrum Justitia Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által indított bírósági eljárásokat terhelő illeték utólagos elszámolással történő megfizetésére kapott engedély meghosszabbításáról

3712

Az Állami Számvevőszék személyügyi hírei

3713

A Miniszterelnöki Hivatal személyügyi hírei

3713

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

3714

Álláspályázatok

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter pályázatot hirdet a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére

3715

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere pályázatot hirdet – a Rendőrtiszti Főiskola állományában– a Rendőrtiszti Főiskola rektorhelyettesi (rendészeti ésnemzetközi) beosztásának elnyerésére

3716

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Humánpolitikai Főosztálya pályázatot ír ki határozott időre humánpolitikai főelőadó munkakör betöltésére

3718

A Budapesti Közjegyzői Kamara elnöksége pályázatot hirdet a budakeszi 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

3718

Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Aba Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala aljegyzői munkakörének betöltésére

3720

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Albertfalvai Közösségi Ház igazgatói (magasabb vezetői) megbízására

3720

Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére

3721

Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Gárdonyi Géza Könyvtár ésKulturális Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére

3722

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

3723

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2010. június 1-jétől megüresedő intézményvezetői (magasabb vezetői) állásának betöltésére

3724

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke pályázatot hirdet a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára igazgatói álláshelyének betöltésére

3725

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Falu Tamás Városi Könyvtár könyvtárvezetői álláshelyének betöltésére

3726

Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

3727

Zirc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére

3727

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre

3729

A Vám- és Pénzügyőrség képviseletében a Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága pályázatot hirdet ingatlanok bérbeadására

3735

Pályázati felhívás Solt város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

3736

Az igazságügyi és rendészeti miniszter közleménye az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, azigazságügyi és rendészeti miniszter felügyeletébe tartozó szakképzettségek országos szakmai szakértői és az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékeire beérkezett pályázatokat bírálóbizottság összeállításáról

3737

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye a Magyar Köztársaság területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekről – 2009. december 31.

3738

A pénzügyminiszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

3740

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról

3741

A Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

3742

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

3758

Az Országos Horvát Önkormányzat 2010. évi költségvetése

3759

Bélyegző érvénytelenítése

3791

Számlatömb érvénytelenítése

3791

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.