A kiadó honlapja

Ön az oldal 61228. látogatója        Budapest

2010. MÁJUS 20.,

csütörtök


 


XIII. ÉVFOLYAM

37. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

9/2010. (V. 20.) EüM utasítás az Egészségügyi Minisztérium lakáscélú támogatásokról szóló szabályzatáról szóló 6/2008. (HÉ 51.) EüM utasítás módosításáról

8290

60/2010. (V. 20.) HM utasítás a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere informatikai alrendszerének létrehozásával kapcsolatos feladatokról

8291

61/2010. (V. 20.) HM utasítás a katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, biztosításáról és felhasználásáról

8294

62/2010. (V. 20.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 120/2007. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

8295

63/2010. (V. 20.) HM utasítás a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központban szolgálatot teljesítő magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról

8305

12/2010. (V. 20.) IRM utasítás az Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8306

23/2010. (V. 20.) KHEM utasítás a Magyar Energia Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8355

22/2010. (V. 20.) NFGM utasítás a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről

8386

23/2010. (V. 20.) NFGM utasítás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap gazdálkodásának szabályairól

8398

16/2010. (V. 20.) SZMM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

8403

9/2010. (V. 20.) PM tájékoztató az elkülönített állami pénzalap kiadásai és bevételei teljes pénzforgalmának, valamint kötelezettségvállalásának alakulásáról szóló jelentési kötelezettségről

8454


V. Személyügyi hírek

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

8461

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei

8461

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium személyügyi hírei

8462

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium személyügyi hírei

8463


VI. Alapító okiratok

 

7/2010. (V. 20.) HM határozat egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

8464

14/2000. (HK 9.) HM határozat költségvetési szerv megnevezéséről és tevékenységének meghatározásáról (hatályos szöveg)

8465

92/2008. (HK 13.) HM határozat a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

8471

A Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

8475

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.