A kiadó honlapja

Ön az oldal 61227. látogatója        Budapest

2010. MÁJUS 21.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

38. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Egységes szerkezetű jogi aktusok

 

Az 1997. évi LX. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, az 1994. év december hónap 1. napján aláírt szerződés a 2006. évi XL. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, 1994. december 1-jén aláírt szerződés módosításáról szóló szerződéssel egységes szerkezetben

8487

Az 1997. évi LXI. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kiadatásról szóló, Budapesten, az 1994. év december hónap 1. napján aláírt szerződés a 2006. évi XL. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kiadatásról szóló, Budapesten, 1994. december 1-jén aláírt szerződés módosításáról szóló szerződéssel egységes szerkezetben

8497

Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény az 1998. évi XLII. törvénnyel kihirdetett tizenegyedik jegyzőkönyvvelés a 2005. évi CXXIV. törvénnyel kihirdetett, az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosítására vonatkozó 14. jegyzőkönyvvel egységes szerkezetben

8505


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

64/2010. (V. 21.) HM utasítás a honvédelmi tárca 2011–2014. évekre vonatkozó rövid távú tervének kidolgozásáról

8529

17/2010. (V. 21.) SZMM utasítás közalkalmazotti többletlétszám biztosításáról a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben meghatározott feladatok végrehajtásához

8533


V. Személyügyi hírek

 

Álláspályázatok

Az Egyeki Általános Iskola, Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási, Közgyűjteményi és Közművelődési Intézmény Igazgatótanácsa pályázatot hirdet a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményegység-vezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

8534

Hort Község Önkormányzata pályázatot hirdet a könyvtár, közösségi ház és helytörténeti kiállítóhely Kulturális Centrum intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére

8535

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában aljegyzői állás betöltésére

8536

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara pályázati felhívásainak visszavonása

8536


VI. Alapító okiratok

 

8/2010. (V. 21.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ költségvetési szerv megszüntetéséről szóló HM határozat módosításáról

8537

4/2010. (V. 7.) HM határozata a Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ költségvetési szerv megszüntetéséről (egységes szerkezetben)

8538

A Budapesti Rendőr-főkapitányság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

8540

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

8543


VIII. Közlemények

 

Állami Számvevőszék felhívása a 2009. évi gazdálkodási beszámoló közzétételét elmulasztó pártokhoz

8546

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye a szakképzésről szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben, orvos- ésegészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezők egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet, valamint az ápolói tevékenység kompetenciáiról szóló 3/2010. (I. 26.) EüM rendelet alkalmazásához

8547

A pénzügyminiszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

8549

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2010. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

8551

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

8552

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

8553

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

8577


IX. Hirdetmények

 

Mérlegbeszámolók

Az Orszgos Horvt nkormnyzat 2009. vi pnzgyi beszmolja

Mocsa Község Önkormányzatának 2009. évi pénzügyi beszámolója

8622

Pellérd Község Önkormányzatának 2009. évi pénzügyi beszámolója

8629

Tiszaszentimre Község Önkormányzatának 2009. évi pénzügyi beszámolója

8632

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2009. évi pénzügyi beszámolója

8637

A Táncsics Mihály Alapítvány 2009. évi éves beszámolója

8643

Közhasznúsági jelentés

A bksmegyeri Veres Pter Gimnzium Oktatsi Alaptvny 2009. vi kzhasznsgi jelentse

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.