A kiadó honlapja

Ön az oldal 58278. látogatója        Budapest

2010. JANUÁR 22.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


II. Statisztikai közlemények

 

1/2010. (I. 22.) KSH közlemény 3. számú kiegészítés a területi számjelrendszerről szóló 9001/2008. (SK1.) KSH közleményhez

851

2/2010. (I. 22.) KSH közlemény a statisztikai főtevékenység meghatározásáról szóló 9003/2003. (SK 5-6.) KSH közlemény hatályon kívül helyezéséről

853


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

1/2010. (I. 22.) ME utasítás a Miniszterelnöki Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2008. (MK 57.) ME utasítás módosításáról

854

8/2010. (I. 22.) HM utasítás a honvédségi szolgálati személygépkocsi korlátozott személyes használatának szabályozásáról szóló 3/2004. (HK 2.) HM utasítás módosításáról

856

9/2010. (I. 22.) HM utasítás a hadfelszerelés rendszeresítéséről ésrendszerből történő kivonásának rendjéről

861

1/2010. (I. 22.) KHEM utasítás a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium cafeteriajuttatásainak szabályairól

870

4/2010. (I. 22.) SZMM utasítás köztisztviselői többletlétszám biztosításáról a szociális foglalkoztatás ésajelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok végrehajtásához

877

1/2010. (I. 22.) EüM tájékoztató az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3.számú mellékletében foglalt homogénbetegségcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla változáslistájáról

878

2/2010. (I. 22.) KSH tájékoztató a gazdasági egységek statisztikai főtevékenységének meghatározásáról

880


V. Személyügyi hírek

 

Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi hírei

897

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei

897

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium személyügyi hírei

898

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium személyügyi hírei

899

Álláspályázatok

Baja Város Önkormányzata pályázatot hirdet pénzügyi, költségvetési és intézménygazdálkodási irodavezető munkakör betöltésére

899

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet az Ady Endre Művelődési Központban közművelődési szakember munkakör betöltésére

900

Nagybárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére

901

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pécel Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala aljegyzői munkakörének betöltésére

902

Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Hamvas Béla Városi Könyvtár magasabb vezetői állásának betöltésére

903

A Szigetvári Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft. pályázatot hirdet szakorvosi munkakörök betöltésére az alábbi szakterületekre

904


VII. Pályázati felhívások

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület jelentkezési felhívása a közszolgálati rádiót és a közszolgálati televíziókat felügyelő közalapítványi kuratóriumokba történő delegálásához szükséges nyilvántartásba vételre

906


VIII. Közlemények

 

1/2010. (I. 22.) HM VTI SZÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

910

Az oktatási és kulturális miniszter közleménye érettségi vizsga szervezési, lebonyolítási jogának megvonásáról

912

A pénzügyminiszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

913

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2010. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról

914

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyházak részére történő technikai szám kiadásáról

914

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

915

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a terhességmegszakítás térítési díjáról

916

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökének közleménye az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagjainak felkéréséről

917

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökének közleménye a közigazgatási szakvizsgán vizsgáztatásra és a felkészítőn oktatásra jogosult személyek felkéréséről

927


IX. Hirdetmények

 

Pártok pénzügyi beszámolójaA Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt 2004–2008. évi beszámolója

939

Bélyegző érvénytelenítése

944

Igazolványok érvénytelenítése

944

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.05.27.