A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2010. AUGUSZTUS 13.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

65. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

78/2010. (VIII. 13.) HM utasítás a nemzeti együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozatnak a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség objektumaiban történő kihelyezéséről

10417

79/2010. (VIII. 13.) HM utasítás a 2010. évi nyilvános tisztavatás előkészítéséről és végrehajtásáról szóló59/2010. (V. 14.) HM utasítás módosításáról

10418

80/2010. (VIII. 13.) HM utasítás a Magyar Honvédség Alaki Szabályzata című szolgálati könyv kiadásáról szóló 7/2010. (I. 20.) HM utasítás módosításáról

10420

10/2010. (VIII. 13.) KüM utasítás a szabadságok megállapításának, nyilvántartásának és kiadásának rendjéről a Külügyminisztériumban

10429


V. Személyügyi hírek

 

Az Állami Számvevőszék személyügyi hírei

10435

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

10435

Álláspályázatok

A Független Rendészeti Panasztestület elnöke pályázatot hirdet a Testület mellett működő titkárságvezetői munkakör betöltésére

10436

A Gödöllői Körzeti Földhivatal (Gödöllő, Ady Endre sétány 60.) pályázatot hirdet 1 fő részére építésügyi igazgatási munkakör betöltésére

10437


VI. Alapító okiratok

 

1/2010. (VIII. 13.) NEFMI határozat a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat beolvadással történő megszüntetéséről

10438

Átalakító okirat a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat beolvadással történő megszüntetéséről

10439

A Magyar Nemzeti Múzeum alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege

10440

2/2010. (VIII. 13.) NEFMI határozat a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet átalakításáról

10445


VIII. Közlemények

 

1/2010. (VIII. 13.) NFM határozat a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek besorolásáról szóló 2/2009. (XII. 11.) KHEM határozat hatályon kívül helyezéséről

10451

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

10452

A nemzeti erőforrás miniszter közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint aközös jogkezelő szervezetek nyilvántartásába vett Magyar Reprográfiai Szövetség nyilvántartási adatainak módosításáról

10459

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2010. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

10460

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

10461

A Balaton Charter & Apartmans Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közleménye hajózási tevékenységéről

10462

A Donzi Yacht 17 Korlátolt Felelősségű Társaság közleménye közforgalmú hajózási tevékenységéről

10462

A Tiszta Tej Korlátolt Felelősségű Társaság közleménye hajózási tevékenységéről

10462


IX. Hirdetmények

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleménye hatályát vesztett igazságügyi szakértői igazolványokról

10463

A Nemzeti Közlekedési Hatóság közleménye eltulajdonított felügyeleti igazolvány érvénytelenítéséről

10463

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.