A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2010. JANUÁR 29.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

16/2010. (I. 29.) HM utasítás az étkezéstérítésre kötelezett éskedvezményes élelmezési ellátásra való jogosultságról

1059

17/2010. (I. 29.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ Kórház-higiéniai Osztály osztályvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálását előkészítő véleményező bizottság kijelöléséről

1061

3/2010. (I. 29.) KüM utasítás a Külügyminisztérium pénzkezelési szabályzatáról

1062

1/2010. (I. 29.) ÖM utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek személyi állománya által választható természetbeni juttatások fajtáiról, mértékéről, a kifizetés rendjéről és módjáról szóló 19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás módosításáról

1079

1/2010. (I. 29.) PM tájékoztató a Magyar Államkincstár által vezetett lakástámogatási számlára vonatkozó üzleti feltételek megállapításáról

1080


V. Személyügyi hírek

 

Álláspályázatok

 

A Pesti Magyar Színház pályázatot hirdet a Pesti Magyar Színház gazdasági igazgatói (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére

1082

Bőcs Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Faluház kinevezett intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére

1083

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház gazdasági vezetői állásának betöltésére

1084

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Piróth Gyula Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére

1086

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére

1087


VII. Pályázati felhívások

 

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság pályázati felhívása ingatlan földhasználatára és bérletére

1089

Felhívás a Budapesti Békéltető Testületbe három fő testületi tag jelölésére

1092

Felhívás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testületben megüresedett helyre két tag jelölésére

1092


VIII. Közlemények

 

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek, szakmai protokollok kiadásáról

1093

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleményea személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyházak részére történő technikai szám kiadásáról

1189

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

1190

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának közzétételei

Tanácsi határozat

DH/20219-13/2009. számú határozat, a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 2008. évi elkülönítetten vezetett számviteli kimutatásának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában

1191

Bírósági határozat

 

A Fővárosi Ítélőtábla ítélete a DH/2644/2008. számú ügyben

1193

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közzétételei

 

Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértők adatainak közzététele

1197

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2009. december hónapban közzétett érdemi határozatokról

1201

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzések tényéről

1206

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlések tényéről

1207

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

1208

A Yacht Egylet Gyenesdiás közleménye a gyenesdiási közforgalmú kishajókikötőjének kikötőrendjéről

1209


IX. Hirdetmények

 

Felügyeleti igazolvány érvénytelenítése

1210

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.