A kiadó honlapja

Ön az oldal 58184. látogatója        Budapest

2010. FEBRUÁR 5.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

18/2010. (II. 5.) HM utasítás miniszteri megbízásról

1213

4/2010. (II. 5.) IRM utasítás az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek, valamint a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata hivatásos állományú tagjai 2010. évben választható természetbeni juttatásairól, annak mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról

1214

5/2010. (II. 5.) IRM utasítás a rendőrségnél foglalkoztatott köztisztviselők 2010. évben választható természetbeni juttatásairól, annak mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról

1216

2/2010. (II. 5.) KHEM utasítás a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére a fejezetet irányító szerv által előírt befizetési kötelezettségekről

1218

4/2010. (II. 5.) KüM utasítás a Külügyminisztérium gazdálkodásának egyes kérdéseiről szóló 3/2009. (II.6.) KüM utasítás módosításáról

1219

5/2010. (II. 5.) KüM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet végrehajtásáról

1220

2/2010. (II. 5.) NFGM utasítás a nemzeti fejlesztési ésgazdasági miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó, az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok, vezető állású, illetve vezetőnek minősülő munkavállalóira, vezetőtisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira és könyvvizsgálóira vonatkozó javadalmazásirendszeréről

1221

3/2010. (II. 5.) PM utasítás a Vám- és Pénzügyőrségnél választható természetbeni juttatások fajtáiról, mértékéről, a természetbeni juttatások kifizetésének rendjéről és módjáról

1229

5/2010. (II. 5.) SZMM utasítás a szociális és munkaügyi miniszter vezetése és irányítása alá tartozó szerveknél foglalkoztatottakat megillető cafeteriajuttatás 2010. évre vonatkozó összegéről

1231


V. Személyügyi hírek

 

Az Állami Számvevőszék személyügyi hírei

1232

A Miniszterelnöki Hivatal személyügyi hírei

1232

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

1233

Álláspályázatok

 

Hort Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Könyvtár, Közösségi Ház és Helytörténeti Kiállítóhely (Kulturális Centrum) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

1234

Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Anóka Eszter Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére

1235

Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére

1236

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Vác Város Levéltárának igazgatói állására

1237


VI. Alapító okiratok

 

A Magyar Mozgókép Közalapítvány Támogatási Szabályzata

1238


VII. Pályázati felhívások

 

Pályázati felhívás Ócsa városban a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

1250


VIII. Közlemények

 

Az Állami Számvevőszék vizsgálatai

1251

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

1256

A pénzügyminiszter közleménye a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésére jogosított szervezetek jegyzékéről

1262

A pénzügyminiszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

1264

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnök helyettesének 2/2010. (II. 5.) HM HV FH közleménye Egységes NATO Előírások elfogadásáról

1266

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

1268

A Kodolányi János Főiskola közleménye hajózási tevékenységéről

1269


IX. Hirdetmények

 

Bélyegző érvénytelenítése

1270

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.05.26.