A kiadó honlapja

Ön az oldal 58183. látogatója        Budapest

2010. OKTÓBER 15.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

89. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

88/2010. (X. 15.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény gazdálkodásának általános szabályairól szóló 33/2007. (HK 8.) HM utasítás módosításáról

12484

11/2010. (X. 15.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium működésével összefüggő átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról szóló 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás módosításáról

12486

9/2010. (X. 15.) VM utasítás a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek, továbbá vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről

12493


VI. Alapító okiratok

 

19/2010. (X. 15.) HM határozat a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okiratának módosításáról

12496

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapításáról szóló 118/2006. (HK 23.) HMhatározat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

12497


VIII. Közlemények

 

7/2010. (X. 15.) HM HVKFH közlemény egységes NATO-előírások elfogadásáról

12507

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

12511

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata amódosításokkal egységes szerkezetben

12518


IX. Hirdetmények

 

A Legfőbb Ügyészség hirdetménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

12532

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.05.26.