A kiadó honlapja

Ön az oldal 293394. látogatója        Budapest

2011. JÚLIUS 27.,

szerda


 


CXXXVIII. ÉVFOLYAM

10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

5/2011. (VI. 30.) HM rendelet A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról

820

6/2011. (VII. 5.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

824


Határozatok

 

133/2011. (VII. 5.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről

826

1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról

826

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

826

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

830


Miniszteri utasítások

 

70/2011. (VI. 30.) HM utasítás A honvédelmi tárca 2011. évi tevékenysége fő irányainak és fő feladatinak meghatározásáról

838

71/2011. (VI. 30.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

845

72/2011. (VI. 30.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség külső kommunikációjának rendjéről

875

73/2011. (VI. 30.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadásáról szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasítás módosításáról

880

74/2011. (VII. 8.) HM utasítás A nemzetközi és belföldi (hazai) katonai együttműködéssel összefüggő egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekről

901

75/2011. (VII. 14.) HM utasítás A fontos és bizalmas munkakört betöltők nemzetbiztonsági ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 78/1996. (HK 1/1997.) HM utasítás módosításáról

919


Államtitkári intézkedések

 

38/2011. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század megalakításával kapcsolatos feladatokról szóló 61/2010. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

923

39/2011. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2011. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

923

40/2011. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2011. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

923


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

84/2011. (HK 10.) HVKFH intézkedés A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás elkészítéséről

924


Főnöki rendelkezések

 

54/2011. (HK 10.) HM KPH szakutasítás A 2011. I. félévi elemi költségvetési beszámoló elkészítésének rendjéről

925

56/2011. (HK 10.) HM KPH intézkedés Egyes belső rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

925

225/2011. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés A NATO egységesítési egyezmények végrehajtásáról szóló 177/2011. (HK 8.) MH ÖHP intézkedés módosításáról

929

18/2011. (HK 10.) HVK EÜCSF intézkedés A nyári rendkívüli időjárás miatt betartandó higiénés szabályokról

929


Szerződések

 

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

931

MH Logisztikai Ellátó Központ

931

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

932

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

933

Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ

933


Szervezeti hírek

 

HVKFH közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

934

Honvédelmi miniszter Pályázati felhívás

935

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

938

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.