A kiadó honlapja

Ön az oldal 60194. látogatója        Budapest

2012. MÁRCIUS 9.,

péntek


 


12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

9/2012. (III. 9.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1511

17/2012. (III. 9.) HM utasítás a HM Védelmi Tervező Bizottság feladatairól és működési rendjéről szóló114/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

1512

6/2012. (III. 9.) KIM utasítás a közigazgatási és igazságügyi miniszter vezetése, irányítása, felügyelete alá tartozó szervek kormányügyeleti rendszerben teljesítendő jelentési kötelezettsége rendjéről, valamint a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli események jegyzékéről

1513

7/2012. (III. 9.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ fővárosi és megyei kormányhivatalok ingatlangazdálkodásával összefüggő feladatairól

1517

5/2012. (III. 9.) NGM utasítás a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról

1517

6/2012. (III. 9.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1522

8/2012. (III. 9.) NFM utasítás a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény által előírt befizetési kötelezettségekről

1555

9/2012. (III. 9.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól ésadöntési eljárásokról

1556

5/2012. (III. 9.) ORFK utasítás a rendőrség szolgálati gépjárműveinek használatáról és üzemeltetéséről szóló 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás módosításáról

1567

6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás az Ellenőrzési Szabályzatról

1567


II. Személyügyi hírek

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

1586

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

1587

A Külügyminisztérium személyügyi hírei

1590


III. Alapító okiratok

 

A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata

1591


IV. Pályázati felhívások

 

Solt Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására

1596


V.Közlemények

 

11/2012. (III. 9.) KüM közlemény a Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

1597

12/2012. (III. 9.) KüM közlemény az Európai Unióról szóló Szerződéshez, azEurópai Unió Működéséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez csatolt, azátmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv, valamint a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, aLuxemburgi Nagyhercegség, aHolland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (azEurópai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, aLett Köztársaság, a Litván Köztársaság, aMagyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, aLengyelKöztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, aCsehKöztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, aLitvánKöztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, Athénban 2003. április 16-án aláírt szerződés helyesbítéséről szóló ötödik, illetve hatodik helyesbítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2010. évi CXXVIII. törvény 2–3. §-ának, valamint az1. számú Melléklete hatálybalépéséről

1597

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványokról

1598

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

1599

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakértők hivatalos névjegyzékéről

1602

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

1610


VI. Hirdetmények

 

A Dirorg Kereskedelmi és Szolgálgató Kft. hirdetménye számlatömb és bélyegző érvénytelenítéséről

1611

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.