A kiadó honlapja

Ön az oldal 58183. látogatója        Budapest

2012. ÁPRILIS 13.,

péntek


 


16. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

14/2012. (IV. 13.) BM, NEFMI és NGM utasítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokkal, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatokkal, illetve a megyei tartalék előirányzattal kapcsolatos támogatás elbírálását előkészítő testületek létrehozásáról

2281

12/2012. (IV. 13.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról szóló 17/2011. (III. 2.) KIM utasítás módosításáról

2282

13/2012. (IV. 13.) KIM utasítás a Wekerle Sándor Alapkezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 41/2011. (IV. 15.) KIM utasítás módosításáról

2289

9/2012. (IV. 13.) KüM utasítás a Regionális Elnökségi Fórum Munkacsoport létrehozásáról és feladatairól

2304

10/2012. (IV. 13.) KüM utasítás az iskolarendszerű képzések támogatásáról

2305

11/2012. (IV. 13.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2012. évi egyes fejezeti ésközponti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról

2309

12/2012. (IV. 13.) NFM utasítás a fejezetet irányító szerv és annak vezetője hatáskörébe utalt egyes jogok gyakorlásáról

2329

6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról

2341

6/2012. (IV. 13.) ONYF utasítás aNyugdíjbiztosítási Alap eszközei és forrásai értékelésének szabályairól szóló 3/2011. (IV. 8.) ONYF utasítás módosításáról

2346

7/2012. (IV. 13.) ONYF utasítás aNyugdíjbiztosítási Alapra vonatkozó pénzkezelési szabályzatról szóló4/2011. (IV. 8.) ONYF utasítás módosításáról

2348

8/2012. (IV. 13.) ONYF utasítás aNyugdíjbiztosítási Alap számviteli politikájáról szóló 5/2011. (IV. 8.) ONYF utasítás módosításáról

2351

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

2356

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium személyügyi hírei

2358

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata amódosításával egységes szerkezetben

2360

A nemzeti erőforrás miniszter és a belügyminiszter pályázati felhívása Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére

2364

19/2012. (IV. 13.) KüM közlemény az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről aKazah Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló 2011. évi VI. törvény 5.és6. §-ainak hatálybalépéséről és a 7. § hatályvesztéséről

2373

20/2012. (IV. 13.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 238/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

2373

21/2012. (IV. 13.) KüM közlemény a Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 1. és 2. §-ainak hatálybalépéséről

2374

22/2012. (IV. 13.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

2374

A nemzeti erőforrás miniszter közleménye Mezey Eörs Zsolt, Teleki Olivér és Delhusza Flavio érettségi vizsgaeredményeinek érvénytelennényilvánításáról

2375

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2/2010. (X. 12.) számú határozatával elfogadott, a 223/2011. (II. 9.) számú, a 240/2011. (II. 16.) számú és az 516/2012. (III. 14.) számú határozataival módosított ügyrendjéről, egységes szerkezetben

2376

A Nemzeti Közigazgatási Intézet tájékoztatója a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

2380

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

2398

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének hirdetménye körbélyegző érvénytelenítéséről

2400

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.05.26.