A kiadó honlapja

Ön az oldal 58183. látogatója        Budapest

2012. MÁJUS 11.,

péntek


 


21. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

3264

14/2012. (V. 11.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Gazdálkodási Keretszabályzatáról

3267

15/2012. (V. 11.) KIM utasítás az ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3288

13/2012. (V. 11.) NFM utasítás a parlamenti kapcsolattartás rendjéről

3299


II. Személyügyi hírek

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

3304


III. Alapító okiratok

 

A Köztársasági Elnöki Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

3306


IV. Pályázati felhívások

 

Bicske Város Önkormányzata pályázati felhívása autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztására

3309


V.Közlemények

 

26/2012. (V. 11.) KüM közlemény Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén akettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. február 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló2012. évi XIV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

3311

27/2012. (V. 11.) KüM közleménye Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló2012. évi XXIV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

3311

28/2012. (V. 11.) KüM közlemény Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2012. évi XXIII.törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

3312

29/2012. (V. 11.) KüM közlemény Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között akét ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló2012.évi XXII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

3312

A vidékfejlesztési miniszter közleménye a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj 2012. évi díjazottjainak névsoráról

3313

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

3314

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.05.26.