A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2012. MÁJUS 22.,

kedd


 


22. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

19/2012. (V. 22.) BM utasítás a Vízitársulati Vízkárelhárítási Szabályzat kiadásáról

3317

1/2012. (V. 22.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3332

2/2012. (V. 22.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3332

3/2012. (V. 22.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3333

16/2012. (V. 22.) KIM utasítás néhai Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök úr síremléke felavatásának eseménye, valamint a „Totalitárius rendszerek áldozatainak emléknapja” kiemelt fontosságú rendezvénnyé történő minősítéséről

3334

9/2012. (V. 22.) VM utasítás egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

3334

1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról

3338

8/2012. (V. 22.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek és az önkéntes mentőszervezetek megalakításáról, riasztásáról, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő alkalmazásáról

3359

11/2012. (V. 22.) ONYF utasítás az ONYF Belső Ellenőrzési Kézikönyvének kiadásáról szóló 14/2010. ONYF utasítás hatályon kívül helyezéséről

3382

12/2012. (V. 22.) ONYF utasítás egyes gazdálkodással összefüggő utasítások hatályon kívül helyezéséről

3382


II. Személyügyi hírek

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

3383

A Külügyminisztérium személyügyi hírei

3388

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium személyügyi hírei

3388


III. Alapító okiratok

 

A Köztársasági Elnöki Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

3390

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

Az Oktatási Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

3393


V.Közlemények

 

30/2012. (V. 22.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között az 1991. augusztus 31. napján kötött vízummegállapodás, illetve a vízummegállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött megállapodások kihirdetéséről szóló 2009. évi VIII.törvény 6. és 7. §-ainak hatálybalépéséről

3397

31/2012. (V. 22.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és Montenegró Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 272/2008. (XI. 19.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

3397

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye érvényét veszített jogtanácsosi igazolványokról

3398

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

3398

A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítéséről

3402

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata

3403

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról

3425

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2012. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

3451

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

3452

Önkormányzatok mérlegbeszámolói

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolója

3453

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3458

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3463

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3468

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3473

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3477

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolója

3482

Pártok beszámolói

 

A Kisgazda Polgári Szövetségpárt 2011. évi pénzügyi beszámolója

3486


VI. Hirdetmények

 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2011. évi egyszerűsített beszámolója

3487

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság előtársasági időszak közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

3488

A Limagrain Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe hirdetménye elveszett bélyegző érvénytelenítéséről

3491

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.