A kiadó honlapja

Ön az oldal 60194. látogatója        Budapest

2012. JÚNIUS 8.,

péntek


 


24. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

38/2012. (VI. 8.) HM utasítás az Egységes Európai Égbolt létrehozásával összefüggő feladatokról

3655

39/2012. (VI. 8.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek operatív belső kontrolljai rendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről

3657

12/2012. (VI. 8.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló2/2011. (I. 14.) NGM utasítás módosításáról

3664

13/2012. (VI. 8.) NGM utasítás a Magyarország védelmi és biztonsági érdekeit érintő, külön jogszabályokban meghatározott egyedi eljárások szerinti beszerzésekhez kapcsolódóan aNemzetgazdasági Minisztérium feladat-éshatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos eljárási rendről

3683

14/2012. (VI. 8.) NGM utasítás az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséhez kapcsolódó hatósági döntéseket előkészítő kijelölési bizottságról

3686

14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról

3687

15/2012. (VI. 8.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium TEN-T projektek fejezeti kezelésű előirányzata tervezésének és felhasználásának szabályairól

3772

16/2012. (VI. 8.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3777

12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységesszakmai alapelvek szerinti ellátásáról

3778

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről

3823


II. Személyügyi hírek

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

3862

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

3863

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium személyügyi hírei

3864

A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

3865


III. Alapító okiratok

 

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár alapító okirata (amódosításokkal egységes szerkezetben)

3867

A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

3869

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

3871

A ZÖLD FOLYOSÓ Közalapítvány alapító okirata egységes szerkezetben

3880


V.Közlemények

 

A Belügyminisztérium közleménye a helyi önkormányzatok 2012. évi új céltámogatásáról

3886

32/2012. (VI. 8.) KüM közlemény a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és ezek létesítményeiről szóló 1991. évi Európai Megállapodást (AGTC) kiegészítő, avíziutakon történő kombinált szállításról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 185/2006. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2.és3.§-ainak hatálybalépéséről

3888

33/2012. (VI. 8.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar–Román Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2005.évi CXXIX. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

3888

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye érvényét veszített jogtanácsosi és végrehajtói igazolványról

3889

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

3890

Önkormányzatok beszámolói

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3892

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3897

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3902

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3907

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített beszámolója

3912

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3918

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3923

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3928

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3932

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

3936

Pártok beszámolói

 

A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt beszámolója a 2011. évi gazdálkodásáról

3941

A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja 2011. évi pénzügyi beszámolója

3942

A Táncsics Mihály Alapítvány 2011. évi éves beszámolója

3943

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója

3964


VI. Hirdetmények

 

A TEMPUS Közalapítvány 2011. évi egyszerűsített beszámolója

3972

A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. közleménye 2012 őszi vetésekhez

3973

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.