A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2012. JÚLIUS 19.,

csütörtök


 


30. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

31/2012. (VII. 19.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5153

32/2012. (VII. 19.) BM utasítás a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről

5153

48/2012. (VII. 19.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

5162

49/2012. (VII. 19.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei feladatkörének módosításával összefüggő feladatokról szóló 37/2012. (V. 31.) HM utasítás módosításáról

5196

50/2012. (VII. 19.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

5197

51/2012. (VII. 19.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5200

52/2012. (VII. 19.) HM utasítás egyes HM utasítások módosításáról

5201

20/2012. (VII. 19.) NFM utasítás a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának rendjéről

5203

21/2012. (VII. 19.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5209

22/2012. (VII. 19.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (II. 15.) NFM utasítás módosításáról

5211

17/2012. (VII. 19.) LÜ utasítás a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel ésavádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

5216


II. Személyügyi hírek

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

5217


III. Alapító okiratok

 

A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv megszüntető okirata, továbbá alapító okiratok

 

Megszüntető okirat a Köztársasági Õrezred beolvadással történő megszüntetéséről

5218

Az Országos Rendőr-főkapitányság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

5219

A Készenléti Rendőrség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

5222

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapítóokiratai

 

A Zala Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó intézmények

 

Az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

5225

A Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

5235

A Koncz Dezső Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

5238

A Közgazdasági Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

5242

A Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

5245

A Móricz Zsigmond Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó, Egységes Pedagógiai Szolgálat, Gyermekotthon alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

5257

A Nevelési Tanácsadó alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

5262

A Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

5264

A Zala Megyei Pedagógiai Intézet, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

5266

A Vajda János Gimnázium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

5269

A Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okirata (amódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

5272

A Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv megszüntető okirata, továbbá alapító okiratok

 

Megszüntető okirat a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal beolvadással történő megszüntetéséről

5276

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

5277

A Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

5284


V.Közlemények

 

Az Állami Számvevőszék elnökének közleménye Gajzágó Salamon-díj adományozásáról

5287

A Belügyminisztérium közleménye a 2012. évi Palóczi Antal-díj adományozásáról

5287

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye a helyi önkormányzatok 2012. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról

5289

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

5299

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2012. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

5301

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.