A kiadó honlapja

Ön az oldal 58183. látogatója        Budapest

2012. JÚLIUS 30.,

hétfő


 


32. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

33/2012. (VII. 30.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek vezetői állományának továbbképzéséről

5361

18/2012. (VII. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás módosításáról

5363

19/2012. (VII. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

5416

23/2012. (VII. 30.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5444

12/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a Rendőrség Beszerzési Szabályzatáról

5445

13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról ésa bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról

5449

9/2012. (VII. 30.) BM OKF utasítás a roma származású fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról

5457

5/2012. (VII. 30.) SZTNH utasítás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ISO Integrált minőség- és információbiztonság-irányítási rendszer szabályait tartalmazó módosított Kézikönyv ésAlkalmazhatósági Nyilatkozata kötelező alkalmazásáról

5468

6/2012. (VII. 30.) SZTNH utasítás a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke által kiadott egyes utasítások hatályon kívül helyezéséről

5472

1/2012. (VII. 30.) NMH utasítás a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat foglalkoztatást elősegítő támogatások létszámadatai gyűjtéséről

5473

2/2012. (VII. 30.) NMH utasítás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról

5475


II. Személyügyi hírek

 

A Külügyminisztérium személyügyi hírei

5543

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

5543

Álláspályázatok

 

Az Igali ÁMK pályázatot hirdet az Igali ÁMK Arany János Művelődési Ház egyéb magasabb vezető munkakörének betöltésére

5544


III. Alapító okiratok

 

A Kormány irányítása alatt álló költségvetési szerv alapító okirata

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

5546


IV. Pályázati felhívások

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására

5552


V.Közlemények

 

36/2012. (VII. 30.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2012. évi LXXXVII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

5554

37/2012. (VII. 30.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 153/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

5554

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye érvényét veszített jogtanácsosi igazolványokról

5555

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye érvényét veszített végrehajtói igazolványról

5555

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

5556


VI. Hirdetmények

 

Tájékoztató adatok az Egymásért-Együtt Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról

5559

A BASF Hungária Kft. hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

5560

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.05.26.