A kiadó honlapja

Ön az oldal 58184. látogatója        Budapest

2012. AUGUSZTUS 31.,

péntek


 


38. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2012. (VIII. 31.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6663

37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

6711

9/2012. (VIII. 31.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6731

60/2012. (VIII. 31.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzkezelési szabályokról

6732

61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás a Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról

6746

62/2012. (VIII. 31.) HM utasítás a 2012. évi NATO válságkezelési gyakorlat honvédelmi ágazatot érintő feladatainak előkészítéséről

6749

27/2012. (VIII. 31.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6751

28/2012. (VIII. 31.) KIM utasítás a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011. (II. 25.) KIM utasítás módosításáról

6752

29/2012. (VIII. 31.) KIM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 8/2012. (III. 22.) KIM utasítás módosításáról

6760

30/2012. (VIII. 31.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról szóló 17/2011. (III. 2.) KIM utasítás módosításáról

6762

25/2012. (VIII. 31.) NGM utasítás az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezetiés Működési Szabályzatáról

6763

18/2012. (VIII. 31.) VM utasítás a Földmérési és Távérzékelési Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

6777

3/2012. (VIII. 31.) AJB utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

6804

16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról

6818


II. Személyügyi hírek

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

6827

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

6828

A Legfőbb Ügyészség személyügyi hírei

6830


III. Alapító okiratok

 

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okirata

 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

6831

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

6833

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

6835

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

6846

A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

6848

A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

6850

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

6852

A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

6854

A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

6856

A Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

6858

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek megszüntető és alapító okirata

 

A Nevelési Tanácsadó megszüntető okirata

6860

A Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola, Kollégium, Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szakszolgálat és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

6861

A Magyar Művészeti Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

6866


IV. Pályázati felhívások

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal jelentkezési felhívása az új munkakör betöltéséhez szükséges képzésre történő jelentkezés határidejének meghosszabbításáról

6869


V. Közlemények

 

41/2012. (VIII. 31.) KüM közlemény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24.Cikkeihez tett nyilatkozat visszavonásáról szóló 2012. évi LIII. törvény 2. §-ának hatálybalépéséről

6870

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet alapján a 2011. évi pályázat eredményéről

6870

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a szakképzési tantervi ajánlások kiadásáról

6878

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

6881


VI. Hirdetmények

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat pályázatot hirdet Békéscsaba Megyei Jogú Város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

6882

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti tömegközlekedési szolgáltatás ellátására

6883

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázati felhívása közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

6884

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.05.26.