A kiadó honlapja

Ön az oldal 58184. látogatója        Budapest

2012. JANUÁR 20.,

péntek


 


4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2012. (I. 20.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

478

2/2012. (I. 20.) OBH utasítás az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatainak, ajánlásainak, határozatainak átmenetialkalmazásáról szóló szabályzatról

507

3/2012. (I. 20.) OBH utasítás a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról szóló 2003. évi 8. számú OIT szabályzat módosításáról szóló szabályzatról

507

4/2012. (I. 20.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

510

2/2012. (I. 20.) AJB utasítás az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól ésmódszereiről

514

1/2012. (I. 20.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

522


III. Alapító okiratok

 

Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány alapító okirata (amódosításokkal egységes szerkezetben)

569

A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság alapító okirata

573

A Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek megszüntető és alapító okirata

A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság különválással történő megszüntetéséről szóló megszüntető okirat

575

A Nemzeti Környezetügyi Intézet alapító okirata

576


IV. Pályázati felhívások

 

A Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása kincstári vagyontárgyak bérbeadására

583


V. Közlemények

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2012. február 1-je és február 29-e között alkalmazható üzemanyagárakról

585


VI. Hirdetmények

 

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség hirdetménye a 2011. évi időközi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök felhasználásáról

586

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.05.26.