A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2012. JANUÁR 27.,

péntek


 


5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

4/2012. (I. 27.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló26/2010. (XII. 29.) BM utasítás módosításáról

589

4/2012. (I. 27.) HM utasítás egyes HM utasítások hatályon kívül helyezéséről

591

5/2012. (I. 27.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

592

2/2012. (I. 27.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

593

3/2012. (I. 27.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársait 2012. évre megillető cafetéria-juttatás éves összegéről

593

4/2012. (I. 27.) KIM utasítás a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása alatt álló, akormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó szerveknél foglalkoztatottakat 2012. évben megillető cafetéria-juttatás egyes szabályairól

594

2/2012. (I. 27.) NFM utasítás a kommunikációs és nyilatkozati rendről

595

3/2012. (I. 27.) NFM utasítás a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó egyes szervekre vonatkozó a cafetéria-juttatáshoz kapcsolódó rendelkezésekről

601

4/2012. (I. 27.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium cafetéria-juttatásainak szabályozásáról szóló 3/2011. (I. 25.) NFM utasítás módosításáról

603

5/2012. (I. 27.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletéről

605

6/2012. (I. 27.) LÜ utasítás a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

614

7/2012. (I. 27.) LÜ utasítás az Országos Kriminológiai Intézet kutatóinak követelményrendszeréről és pótlékáról

616

2/2012. (I. 27.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal cafetéria szabályzatáról

618

3/2012. (I. 27.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal épületében való dohányzás rendjéről szóló1/Eln./2010. évi belső utasítás hatályon kívül helyezéséről

625

1/2012. (I. 27.) NAV utasítás a közjogi szervezetszabályozó eszközként kiadásra kerülő utasításról, valamint az Adó- és Vámértesítőről

626


II. Személyügyi hírek

 

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei a 2011. évre

628

A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei a 2011. évre

632


III. Alapító okiratok

 

A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

642

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

644

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

646

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

648

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

650

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

652

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

654

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

656

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

658

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

660

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

662

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

664


V.Közlemények

 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleményei

 

érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról

667

érvényét vesztett végrehajtói igazolványról és körbélyegzőről

667

érvényét vesztett végrehajtó-jelölti igazolványról

667

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

667

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

670

A Magyar Szocialista Párt közleménye Budapest 02. számú választókerület 2011. november 27-i időközi országgyűlésiképviselő-választásának elszámolásáról

672


VI. Hirdetmények

 

A Gyulafi és Társa Kft. hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

673

A RED-REL Kft. hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

673

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.