A kiadó honlapja

Ön az oldal 60194. látogatója        Budapest

2012. NOVEMBER 23.,

péntek


 


52. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

45/2012. (XI. 23.) BM utasítás az európai uniós és nemzetközi forrásból megvalósított projektek monitoringjáról és egyes kapcsolódó feladatokról

9371

46/2012. (XI. 23.) BM utasítás a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló6/2006. (BK 4.) BM utasítás módosításáról

9376

19/2012. (XI. 23.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

9378

84/2012. (XI. 23.) HM utasítás a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

9378

35/2012. (XI. 23.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

9380

36/2012. (XI. 23.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

9380

37/2012. (XI. 23.) NGM utasítás a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartási számának képzéséről

9381

38/2012. (XI. 23.) NGM utasítás a felnőttképzési tevékenység folytatásától való eltiltást elrendelő határozat közzétételéről

9381

39/2012. (XI. 23.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

9382

20/2012. (XI. 23.) OBH utasítás a bírósági közvetítéssel kapcsolatos szabályzatáról

9449

21/2012. (XI. 23.) OBH utasítás a bírák és egyes igazságügyi alkalmazottak által teljesített ügyelet éskészenlét szabályairól szóló szabályzatról

9451

22/2012. (XI. 23.) OBH utasítás a bírák vagyonnyilatkozatának átadásáról, kezeléséről és ellenőrzéséről, valamint az abban foglalt adatok védelméről

9456

23/2012. (XI. 23.) OBH utasítás az igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozat-tételéről, átadásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről

9465

24/2012. (XI. 23.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatalban szolgálatot teljesítő igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozat-tételéről, átadásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről

9474

9/2012. (XI. 23.) NMH utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinél alkalmazott biztonsági okmányokkal kapcsolatos eljárásrendről

9482

15/2012. (XI. 23.) ONYF utasítás aKözszolgálati Szabályzatról

9488

16/2012. (XI. 23.) ONYF utasítás azOrszágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság egyedi iratkezelési szabályzatáról

9541


II. Személyügyi hírek

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

9577

A Külügyminisztérium személyügyi hírei

9578


IV. Pályázati felhívások

 

Magyarország Külügyminisztériumának pályázati kiírása NATO kommunikáció tárgyában

9579

Magyarország Külügyminisztériumának pályázati kiírása a „Befogadó Központ létesítése hátrányos helyzetű csoportok (pl. az emberkereskedelem áldozatai) részére és hozzájárulás a Központ egy éven át tartó működtetéséhez Kandal tartomány, Kandal Steung járás, Baku község, Baku faluban” megnevezésű projekt megvalósítása tárgyában

9592

A Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvános pályázati felhívása középkori pincerendszer hasznosítására

9627


V. Közlemények

 

Az Állami Számvevőszék közleménye díj adományozásáról

9629

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Módszertani Útmutatója a 2013. évi éves Továbbképzés terv elkészítéséhez

9629

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2012. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

9633

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

9634

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.