A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2012. DECEMBER 21.,

péntek


 


56. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

89/2012. (XII. 21.) HM utasítás a Magyar Honvédségnél alkalmazott technológiák, hadfelszerelések, munkaeszközök üzemeltetési dokumentációval történő ellátásának rendjéről

10301

40/2012. (XII. 21.) KIM utasítás a kormányablakok fizikai kialakításával összefüggő feladatokról, valamint a kormányablakok fizikai kialakításával összefüggő feladatokkal összefüggésben miniszteri biztos kinevezéséről

10304

41/2012. (XII. 21.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

10305

42/2012. (XII. 21.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

10306

18/2012. (XII. 21.) KüM utasítás a Belső Ellenőrzés Kézikönyvéről

10307

46/2012. (XII. 21.) NGM utasítás pénzügyi jogok biztosának kinevezéséről

10358

47/2012. (XII. 21.) NGM utasítás a Wekerle Terv végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

10358

48/2012. (XII. 21.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2010. (X. 5.) NGM utasítás módosításáról

10359

37/2012. (XII. 21.) NFM utasítás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésének ésgazdálkodásának szabályairól szóló 14/2011. (III. 4.) NFM utasítás módosításáról

10367

24/2012. (XII. 21.) VM utasítás a központosított bevételek befizetésének eljárási szabályairól avidékfejlesztési miniszter által irányított és felügyelt háttérintézményeknél

10368

25/2012. (XII. 21.) OBH utasítás a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól ésdíjazásáról

10378

27/2012. (XII. 21.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

10383

28/2012. (XII. 21.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

10384

22/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás az iskolakerülő gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedés részletszabályairól

10390

23/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás az általános és középiskolák rendjének fenntartásában történő közreműködés rendőrségi végrehajtásáról

10393


II. Személyügyi hírek

 

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

10395

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

10396


V.Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

10397

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének közleménye Elnöki Díj adományozásáról

10484

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

10484

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

10487

A Szabad Demokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt – 2010. évi módosított pénzügyi beszámolója

10488

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.