A kiadó honlapja

Ön az oldal 60194. látogatója        Budapest

2012. FEBRUÁR 10.,

péntek


 


8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

6/2012. (II. 10.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló7/2010.(IX. 2.) BM utasítás módosításáról

761

7/2012. (II. 10.) BM utasítás a vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról

773

9/2012. (II. 10.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek szervezeti és létszám-racionalizálásának feladatairól szóló 103/2011. (IX. 23.) HM utasítás módosításáról

778

1/2012. (II. 10.) Miniszterelnökségi utasítás a Miniszterelnökség munkatársait 2012. évre megillető cafetéria-juttatás éves összegéről

779

2/2012. (II. 10.) Miniszterelnökségi utasítás a Miniszterelnökség Cafetéria Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2011. (II. 4.) MeG utasítás módosításáról

779

1/2012. (II. 10.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2012. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

782

2/2012. (II. 10.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 24/2011. (VII. 21.) NGM utasítás módosításáról

786

6/2012. (II. 10.) NFM utasítás a légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 5/2012. (II. 3.) NFM utasítás módosításáról

787

3/2012. (II. 10.) VM utasítás a vidékfejlesztési miniszter által irányított egyes költségvetési szerveknél dolgozók cafetéria juttatásának szabályairól

788

3/2012. (II. 10.) ORFK utasítás az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről

789

4/2012. (II. 10.) ORFK utasítás a személyi állomány 2012. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

796

1/2012. (II. 10.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Cafetéria szabályozásáról

804


II. Személyügyi hírek

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

813

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

813

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

814


V.Közlemények

 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás éves összegéről

816

2/2012. (II. 10.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a honvédelem terén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

816

3/2012. (II. 10.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd ésakapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1.Kiegészítés kihirdetéséről szóló 284/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

817

A nemzetgazdasági miniszter közleménye az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról

817

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

821

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közleménye az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértők névjegyzékéről

823

A Magyar Ügyvédi Kamara alapszabály-módosítása

826


VI. Hirdetmények

 

A Legfőbb Ügyészség hirdetménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

827

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola Dunaújváros hirdetménye bélyegzők érvénytelenítéséről

827

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.