A kiadó honlapja

Ön az oldal 60349. látogatója        Budapest

2013. JANUÁR 29.,

kedd


 


1. szám


 

ÁRA: 5200 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi CLXXXVII. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

5

2012. évi CXCVI. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

10

2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről<^>1<^*>

23

2012. évi CCVIII. törvény Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról

49

351/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

107

356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról

108

357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról<^>2<^*>

118

365/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

126

366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

126

377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet A nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről

141

378/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

142

382/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

144

396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól<^>3<^*>

152

397/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

153

398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról<^>4<^*>

159

413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról<^>5<^*>

164

425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról<^>6<^*>

177

433/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet <%-1>A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló<%0> készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

185

434/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet <%2>A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamat<-><%0>kiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

186

435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és <%-2>kamatcsere ügyletek pótlási és kamatköltségei feltételei<-><%0>ről és részletes szabályairól<^>7<^*>

191

436/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

196

437/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

197

25/2012. (XII. 18.)MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

204

26/2012. (XII. 21.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható Popovics Sándor Díjról

205

33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet A Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól

206

36/2012. (XII. 14.) NGM rendelet A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet módosításáról

207

37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet Az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és folyósításának szabályairól

208

38/2012. (XII. 18.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet módosításáról

209

39/2012. (XII. 20.) NGM rendelet A Pénzügyi Jogok Biztosáról

210

40/2012. (XII. 20.) NGM rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

213

42/2012. (XII. 21.) NGM rendelet A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet és az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 38/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról

214

43/2012. (XII. 21.) NGM rendelet A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszereket üzemeltető központi szerver működtetésének személyi, pénzügyi, műszaki és informatikai feltételeinek, valamint a központi szerver működtetőjét megillető szolgáltatási díj meghatározásáról szóló 14/2012. (VI. 28.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

216

45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet Az önkormányzati adóigazgatással összefüggő pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról<^>8<^*>

217

46/2012. (XII. 27.) NGM rendelet Egyes illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról<^>9<^*>

218

47/2012. (XII. 27.) NGM rendelet A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról

222

49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet Az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek <%-2>és a végrehajtási költségátalány megállapításának<%0> és megfizetésének részletes szabályairól

223

50/2012. (XII. 28.) NGM rendelet A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosításáról

224

51/2012. (XII. 28.) NGM rendelet A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosításáról

225

52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet Az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról<^>10<^*>

225

53/2012. (XII. 29.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes NGM rendeletek módosításáról

242

54/2012. (XII. 29.) NGM rendelet <%-1>A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar <%0>Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költség<->vetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról<^>11<^*>

249

26/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján történő meghirdetésének rendjéről

250

27/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet <%-2>A hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a 300 millió <%0>forint feletti javadalmazásban részesített személyekkel kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről<^>12<^*>

252

28/2012. (XII. 12.) PSZÁF rendelet A hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek <%-1>Állami Felügyelete részére szolgáltatandó<%0> javadalmazási adatok köréről<^>13<^*>

253

29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet Az egyes PSZÁF rendeletek módosításáról<^>14<^*>

255

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

4/2012. (XII. 29.) ÁSZ utasítás Az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról<^>15<^*>

256

41/2012. (XII. 7.) NGM utasítás A Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (I. 14.) NGM utasítás módosításáról

280

44/2012. (XII. 18.) NGM utasítás A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 35/2012. (XI. 23.) NGM utasítás hatályon kívül helyezéséről

281

45/2012. (XII. 18.) NGM utasítás A nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 9/2012. (IV. 5.) számú NGM utasítás módosításáról<^>16<^*>

281

46/2012. (XII. 21.) NGM utasítás Pénzügyi jogok biztosának kinevezéséről

282

EGYÉB KÖZLEMÉNY

 

A Postás Egészségpénztár közleménye A 2012. <%1>szeptember 30-i záró beszámolójának közzététe<-><%0>léről

282

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság közleménye A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság Eljárási Szabályzatáról

285

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi CXCVII. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról<^>1<^*>

300

2012. évi CCIII. törvény A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról

304

2012. évi CCXV. törvény Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról

306

379/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

320

412/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

334

34/2012. (XII. 10.) NGM rendelet Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során a vámhatóság által lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól

334

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

42/2012. (XII. 7.) NGM utasítás A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 26/2011. (VII. 29.) NGM utasítás módosításáról<^>2<^*>

335

43/2012. (XII. 7.) NGM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

335

47/2012. (XII. 21.) NGM utasítás A Wekerle Terv végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

336

48/2012. (XII. 21.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2010. (X. 5.) NGM utasítás módosításáról<^>3<^*>

337

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2012. december 1. és 2012. december 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

337


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2012. évi CCXVI. törvény Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról

342

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet közfoglalkoztatással összefüggő módosításáról

352

388/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet A központi államigazgatási szerveknél és azok helyi szer<->veinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról

353

390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

355

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet <%-3>folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi<%-1> komp<%0>enzációjáról<^>1<^*>

356

421/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

362

422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A központosított illetményszámfejtés szabályairól

364

424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól

371

35/2012. (XII. 14.) NGM rendelet Egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

375

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet <%-2>Egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek<%0> módosításáról

392

44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről<^>2<^*>

395

48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes <%-1>mi<%-3>niszteri rendeleteknek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok <%-2>ki<%0>alakításával összefüggő módosításáról

396

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

49/2012. (XII. 29.) NGM utasítás A Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi pénzkezelési szabályzatáról szóló 23/2012. (VIII. 24.) NGM utasítás módosításáról<^>3<^*>

402

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b)pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés 2013. évi havi felső korlátjáról

402

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

 

A Munkavédelmi Bizottság ügyrendjéről

403

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.