A kiadó honlapja

Ön az oldal 60349. látogatója        Budapest

2013. SZEPTEMBER 30.,

hétfő


 


10. szám


 

ÁRA: 5200 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

319/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

1851

16/2013. (VIII. 27.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

1852

17/2013. (IX. 5.) MNB rendelet Az "Eötvös József" ezüst emlékérme kibocsátásáról

1852

34/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus információs rendszerei biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről

1853

35/2013. (IX. 3.) NGM rendelet Az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, annak részletes szabályairól, valamint a kiszabott bírság bevételezésének rendjéről

1854

36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról

1855

37/2013. (IX. 13.) NGM rendelet A hagyományos pénztárgépeknek az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépekre történő cseréjéhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

1900


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1579/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1901


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Kérelmeit Bíráló Bizottság megújításáról és a személyi változásokról

1902

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

1902


EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Az ERSTE Nyugdíjpénztár Önkéntes Nyugdíjpénztári ágazatának közleménye 2013. június 30-i beszámolójának közzétételéről

1905

Az ERSTE Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának közleménye 2013. június 30-i záró beszámolójának közzétételéről

1907

A Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának közleménye 2013. június 30-i záró beszámolójának közzétételéről

1914

HIRDETMÉNYEK

1938


II. GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLYOK

 

47/2013. (VIII. 21.) BM rendelet A világörökségi területen működő egyes vendéglátó üzletek nyitva tartásának engedélyezésével összefüggő szakhatósági közreműködés szabályairól

1940


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1616/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos további szükséges intézkedésekről

1941


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2013. augusztus 1. és 2013. augusztus 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1942


KÖZLEMÉNY

 

A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karának közleménye Utazásszervezői Szakmai Minősítő vizsgáról

1944


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A szakképzési megállapodásról

1946

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

1951

33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1977


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásáról

1977

1624/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési program előkészítéséről

1978

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.