A kiadó honlapja

Ön az oldal 60349. látogatója        Budapest

2013. NOVEMBER 29.,

péntek


 


12. szám


 

ÁRA: 5200 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi CLXI. törvény A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2179

2013. évi CLXII. törvény A Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2203

2013. évi CLXIII. törvény Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2215

2013. évi CLXXII. törvény Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

2241

2013. évi CLXXIII. törvény A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

2244

2013. évi CLXXXV. törvény A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2246

22/2013. (X. 29.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

2247

23/2013. (XI. 6.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről1

2248

24/2013. (XI. 7.) MNB rendelet A "Wigner Jenő" ezüst emlékérme kibocsátásáról

2248

46/2013. (X. 31.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint személygépkocsi-tárolók bérbeadásáról

2250

47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2256


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

7/2013. (X. 31.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról2

2263

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

A pnzgyminiszter hatskrbe tartoz szakkpestsek szakmai s vizsgakvetelmnyeirl szl 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakkpestsek Orszgos szakmai vizsgaelnki nvjegyzknek kiegsztsrl

HIRDETMÉNYEK

2267

II. GAZdaság

 


JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi CLXXXIII. törvény Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról

2270

383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2276

387/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet Az AGORA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2281


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

19/2013. (X. 18.) NGM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

2281

20/2013. (X. 18.) NGM utasítás A Magyarország védelmi és biztonsági érdekeit érintő, külön jogszabályokban meghatározott egyedi eljárások szerinti beszerzésekhez kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 13/2012. (VI. 8.) NGM utasítás módosításáról

2282


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2013. október 1. és 2013. október 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2283

III. fogLalkoztatáspolitika, munkaügy

 


JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi CLXXIX. törvény Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

2288

382/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

2304

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

2306

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.