A kiadó honlapja

Ön az oldal 60349. látogatója        Budapest

2013. DECEMBER 30.,

hétfő


 


13. szám


 

ÁRA: 5200 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi CLXXXIX. törvény A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról

2331

2013. évi CXC. törvény A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról

2333

2013. évi CC. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

2337

2013. évi CCIII. törvény A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2343

25/2013. (XI. 26.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

2462

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról1

2462

49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről2

2480

50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról

2490

53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról

2492

56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

2495

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Kérelmeit Bíráló Bizottság személyi változásairól

2497

EGYÉB KÖZLEMÉNY

 

Az OTP Magánnyugdíjpénztár közleménye Az OTP Magánnyugdíjpénztár "v. a." végelszámolási eljárását lezáró beszámolójának, valamint befektetési és gazdálkodási mutatóinak közzétételéről

2497

Az Országos Betétbiztosítási Alap közleménye Díjfizetési Szabályzat közzétételéről

2511

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság közleménye A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság Eljárási szabályzatáról

2516

HIRDETMÉNYEK

2529


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet Az egyes haditechnikai eszközök, termékek, szolgáltatások kereskedelméről és engedélyezéséről, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló kormányrendeletek módosításáról

2600

443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A fémkereskedelmi tevékenységről

2605

453/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A dohánytermék-kiskereskedelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2630

456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2633

51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

2638

54/2013. (XII. 4.) NGM rendelet A postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról

2641

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1898/2013. (XII. 4.) Korm. határozat A CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság tanműhely létrehozására és annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról

2646

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2013. november 1. és 2013. november 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2646


III. fogLalkoztatáspolitika, munkaügy

 

JOGSZABÁLYOK

 

52/2013. (XI. 25.) NGM rendelet A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról

654

55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet Egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

656

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

21/2013. (XI. 15.) NGM utasítás A nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

658

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A bérgarancia támogatás 2014. évi felső határáról

6

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.