A kiadó honlapja

Ön az oldal 60349. látogatója        Budapest

2013. MÁRCIUS 29.,

péntek


 


3. szám


 

ÁRA: 5200 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi III. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

611

23/2013. (II. 1.)Korm. rendelet Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

611

34/2013. (II. 14.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

614

44/2013. (II. 19.) Korm. rendelet A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

615

48/2013. (II. 21.) Korm. rendelet A központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adó kedvezmények igénybevételéből eredő kiadási megtakarításai befizetésének rendjéről

615

49/2013. (II. 21.) Korm. rendelet A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet, és a Nemzeti Földalapba tart<%2>ozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszá<-><%0>moló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

619

59/2013. (II. 27.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

621

3/2013. (II. 15.) NGM rendelet A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról<^>1<^*>

621

5/2013. (II. 20.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

640

6/2013. (II. 28.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairólszóló 5/2013. (II. 20.) NGM rendelet módosításáról

651

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1043/2013. (II. 1.) Korm. határozat Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás folytatásához szükséges 2013. évi forrás átcsoportosításáról

652

1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről

654

1086/2013. (II. 27.) Korm. határozat Az üzemanyag megjelölés és ellenőrzés alkalmazásáról az <%-1>adóelkerülés felderítése és megakadályozása érdekében<%0>

654

1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet A befektetési alapok adataiban bekövetkező változások bejelentésének tartalmi és formai feltételeiről

655

2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet Az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről

657

3/2013. (II. 26.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

659

3/2013. (II. 15.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2013. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

659

4/2013. (II. 22.) NGM utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 21/2012. (VIII. 7.) NGM utasítás módosításáról

664

1/2013. (II. 22.) NAV utasítás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Szervezeti és Működési Szabályzatáról<^>2<^*>

670

HIRDETMÉNYEK

672


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi I. törvény A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról

675

27/2013. (II. 12.)Korm. rendelet A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól<^>1<^*>

676

31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

677

37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Bridge<->stone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

681

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

688

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

742

61/2013. (II. 28.) Korm. rendelet A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III.7.) Korm. rendelet módosításáról

753

4/2013. (II. 19.) NGM rendelet A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól

754

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1055/2013. (II. 13.) Korm. határozat A 2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

754

1056/2013. (II. 13.) Korm. határozat A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programból eredő, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő egyes feladatok végrehajtásáról

755

1062/2013. (II. 14.) Korm. határozat A KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. és a LEGO Manufacturing Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodások megkötéséről

756

1081/2013. (II. 25.) Korm. határozat <%-2>A Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017–2021<%0> <%-1>között történő megrendezésével kapcsolatos kormány<->zati<%0> szerepvállalásról

756

1084/2013. (II. 25.) Korm. határozat Az AUDI Hungaria Motor Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

757

1085/2013. (II. 27.) Korm. határozat A telephelyi tevékenységek környezeti szempontú felülvizs<->gálatáról

757

2/2013. (II. 15.) NGM utasítás <%-1>A Nemzeti Külgazdasági Hivatal Szervezeti és Működési<%0> Szabályzatáról

757

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2013. február 1. és 2013. február 28. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

769

A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

 

Kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről

770


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

60/2013. (II. 28.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

776

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat A közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről

776

1/2013. (II. 15.) NGM KÁT utasítás A Nemzetgazdasági Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról <%-2>szóló 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasítás módosításáró<%-1>l<%0>

777

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

A 2013-ban Magyarországon engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról

779

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.