A kiadó honlapja

Ön az oldal 60349. látogatója        Budapest

2013. ÁPRILIS 26.,

péntek


 


4. szám


 

ÁRA: 5200 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi XI. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

787

2013. évi XXVIII. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

787

2013. évi XXIX. törvény Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény módosításáról

788

74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról<^>1<^*>

788

7/2013. (III. 1.) NGM rendelet Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

798

10/2013. (III. 13.) NGM rendelet Az elemi költségvetésről

799

13/2013. (III. 29.) NGM rendelet A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosításáról

801

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

5/2013. (III. 8.) NGM utasítás A nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről

822

4/2013. (III. 26.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

838

1/2013. (III. 8.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról<^>3<^*>

838

2/2013. (III. 29.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (III. 8.) MNB utasítás módosításáról<^>4<^*>

838

ALAPÍTÓ OKIRATOK

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

839

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

A K&H Önkéntes Nyugdíjpénztár közleménye 2012. évi tevékenységet lezáró beszámolójának közzétételéről

844

HIRDETMÉNYEK

 


II. GAZDASÁG

 

JOGSZABÁLYOK

 

78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes haditechnikai eszközök, termékek, szolgáltatások kereskedelméről, engedélyezéséről szóló kormányrendeletek és egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról<^>1<^*>

856

93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

862

9/2013. (III. 7.) NGM rendelet A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet módosításáról

863

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról<^>2<^*>

865

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1091/2013. (III. 4.) Korm. határozat A WABERER’S INTERNATIONAL Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

870

1100/2013. (III. 4.) Korm. határozat Kormánybiztos felmentéséről

870

1101/2013. (III. 4.) Korm. határozat A magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

870

1105/2013. (III. 7.) Korm. határozat A „Phoenix Mecano Kecskemét” KFT és a Continental AG magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodások megkötéséről

871

1137/2013. (III. 21.) Korm. határozat A 2015-ben megrendezésre kerülő Milánói Világkiállításon Magyarország részvételéhez szükséges működési és finanszírozási feltételek megteremtéséről

872

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2013. március 1. és 2013. március 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

872


III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 

JOGSZABÁLYOK

 

84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet <%-2>Egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról <%0>

876

85/2013. (III. 21.) Korm. rendelet <%-2>A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kormányrendeletek <%0>módosításáról

881

8/2013. (III. 6.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szak<->képesítések mestervizsga követelményeiről<^>1<^*>

883

12/2013. (III. 28.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

883

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1141/2013. (III. 21.) Korm. határozat A közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat módosításáról

9

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.