A kiadó honlapja

Ön az oldal 110047. látogatója        Budapest

2013. JÚNIUS 26.,

szerda


 


III. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 4000 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2013. évi LXII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

602

2013. évi LXXV. törvény az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

604

2013. évi LXXXIV. törvény egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról (részleges közlés)

607

152/2013. (V. 24.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormányablakaiban intézhető ügykörökkel kapcsolatos módosításáról

611

178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról

614

197/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról

616

204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

617

1301/2013. (VI. 4.) Korm. határozat a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról

622

1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról

622


Közlemények

 

Az Anyaoltalmazó Alapítvány közleménye a Családok Átmeneti Otthona intézményi térítési díjáról

625

A Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány közleménye a Burattino Gyermekotthonok intézményi térítési díjairól

625

Közlemény a KÉZMÛ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mérlegéről és közhasznú eredménykimutatásáról

625

A Menedékház Alapítvány közleménye a Családok Átmeneti Otthona térítési díjáról

627

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék közzétételéről

627

A Székesfehérvári Egyházmegye közleménye a Lea Otthon Családok Átmeneti Otthon intézményi térítési díjáról

651


Pályázati felhívások

 

Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére

651

ISSN 2063-1332

S Z O C I Á L I S   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.