A kiadó honlapja

Ön az oldal 60349. látogatója        Budapest

2013. JÚNIUS 28.,

péntek


 


7. szám


 

ÁRA: 5200 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi LXVIII. törvény devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

1308

143/2013. (V. 13.) Korm. rendelet A magyar-szerb államhatárt Ásotthalom és Királyhalom (Baèki Vinogradi) között átszelő közút vámúttá nyilvánításáról

1309

8/2013. (V. 27.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról

1309

9/2013. (V. 28.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

1321

16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

321


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

10/2013. (V. 17.) NGM utasítás A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásának, őrzésének, kezelésének és nyilvántartásának szabályairól

1325


A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 71. §-ának (3) bekezdése, valamint a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. §-ának (1) bekezdése alapján a 2012. évi beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás, valamint a könyvvizsgálói jelentés közzététele, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatás közzététele

1330

Lilly Nyugdíjpénztár

1330

MASPED Kiegészítő Nyugdíjpénztár

1331

Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

1342

MEZÕ Nyugdíjpénztár

1343

MKB Nyugdíjpénztár

1344

Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára

1372

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár

1379

Pannónia Nyugdíjpénztár

1383

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár

1404

Praxis Nyugdíjpénztár

1406

Quaestor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

1407

Rába Nyugdíjpénztár

1409

Richter Gedeon Rt. mellett működő Önkéntes Nyugdíjpénztár

1410

Szövetség Nyugdíjpénztár

1412

TAURUS Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

1430

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

1433

ZUGLIGET Önkéntes Kölcsönös Országos Nyugdíjpénztár

1434

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára

1438

3M Önkéntes Nyugdíjpénztár

1439

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 

Életút Egészségpénztár közleménye A 2012. évi gazdálkodási adatairól

1441

Életút Önsegélyező Pénztár közleménye A 2012. évi gazdálkodási adatairól

1442

Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár közleménye A 2012. évi gazdálkodási adatairól

1443

HIRDETMÉNYEK

1444

GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi LXVI. törvény A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról

1446

2013. évi LXXI. törvény A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról

1452

147/2013. (V. 14.) Korm. rendelet A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

1456

149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, "A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról

1461

155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet A LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

1467

174/2013. (V. 30.) Korm. rendelet A HIGI Papírsoft Papírtermékeket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f. a." stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

1468

181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól

1469

17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól

1474


KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

1293/2013. (V. 30.) Korm. határozat A Linamar Hungary Zrt., a Denso Gyártó Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, a Bridgestone Tatabánya Kft. és a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

1479

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2013. május 1. és 2013. május 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1480


A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

 

Kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről

1483

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi LXV. törvény A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

1488

142/2013. (V. 13.) Korm. rendelet Egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

1488

167/2013. (V. 29.) Korm. rendelet A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról

1490

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.