A kiadó honlapja

Ön az oldal 60349. látogatója        Budapest

2013. AUGUSZTUS 30.,

péntek


 


9. szám


 

ÁRA: 5200 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. PÉNZÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

2013. évi CXXVI. törvény Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról

1731

264/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1738

307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

1741

12/2013. (VII. 23.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

1798

13/2013. (VII. 31.) MNB rendelet A "Gárdonyi Géza: Egri csillagok" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1798

14/2013. (VIII. 14.) MNB rendelete Az "I. Lajos aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

1800

15/2013. (VIII. 14.) MNB rendelet A szélfelirattal ellátott "I. Lajos aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

1802

29/2013. (VII. 3.) NGM rendelet Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

1803

30/2013. (VII. 23.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013. (II. 20.) NGM rendelet módosításáról

1806

32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet és a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) PM rendelet módosításáról

1807

1512/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat A pénztárgépek cseréjének és beszerzésének támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1816

HIRDETMÉNYEK

1818

II. GAZDASÁG

 


JOGSZABÁLYOK

 

282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

1820

291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

1825

294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

1829

31/2013. (VIII. 9.) NGM rendelet A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról

1833

1421/2013. (VII. 10.) Korm. határozat A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos szükséges intézkedésekről

1839

1470/2013. (VII. 24.) Korm. határozat A BOSCH cégcsoport és a Hewlett-Packard Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

1839

1483/2013. (VII. 26.) Korm. határozat A geszti Tisza-kastély felújításával kapcsolatos feladatokról

1840


A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYE

 

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2013. július 1. és 2013. július 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

1840

III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

 


JOGSZABÁLYOK

 

265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1844

ISSN 2063-1375

N E M Z E T G A Z D A S Á G I   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.