A kiadó honlapja

Ön az oldal 60060. látogatója        Budapest

2014. JANUÁR 6.,

hétfő


 


1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2014. (I. 6.) BM–KIM együttes utasítás az Egységes Szabálysértési Nyilvántartó és Eljárás-támogató Rendszer fejlesztéséről

2

1/2014. (I. 6.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

4

1/2014. (I. 6.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6

1/2014. (I. 6.) NFM utasítás a fejezetet irányító szerv és annak vezetője hatáskörébe utalt egyes jogok gyakorlásáról szóló 22/2013. (VI. 12.) NFM utasítás, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 23/2013. (VI. 18.) NFM utasítás módosításáról

31


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

1/2014. (I. 6.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti gazdasági, üzleti és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 389/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

33

2/2014. (I. 6.) KüM közlemény Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között Ukrajna területén keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2012. évi CCVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

34


IV. Egyéb közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felhívása SZTKV szakmai tanulmányi versenyre a 2013/2014. tanévben háztartástan tantárgyból speciális szakképzésben részt vevő tanulók részére

35

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.20.