A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2014. FEBRUÁR 12.,

szerda


 


10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

8/2014. (II. 12.) HM utasítás a Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó központi szervezetének megalakításával összefüggő feladatokról

740

9/2014. (II. 12.) HM utasítás a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról

744

4/2014. (II. 12.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

806

5/2014. (II. 12.) KIM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2013. (III. 8.) KIM utasítás módosításáról

807

1/2014. (II. 12.) NIH utasítás a harmadik országbeli kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról

812

2/2014. (II. 12.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Öltözködési Szabályzatának kiadásáról

817

3/2014. (II. 12.) ORFK utasítás az euróra elkövetett pénzhamisítás, valamint a pénzhamisítás elősegítésének bűncselekménye miatt elrendelt nyomozásokhoz nyújtott pénzügyi támogatások igénybevételéről

835


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

5/2014. (II. 12.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

838

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.