A kiadó honlapja

Ön az oldal 60062. látogatója        Budapest

2014. FEBRUÁR 21.,

péntek


 


12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2014. (II. 21.) Miniszterelnökségi utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

897

6/2014. (II. 21.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról

916

6/2014. (II. 21.) NGM utasítás a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 13/2013. (VII. 19.) NGM utasítás módosításáról

917

5/2014. (II. 21.) NFM utasítás miniszteri biztosok kinevezéséről

918

2/2014. (II. 21.) VM utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

920

3/2014. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

1035

4/2014. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

1036

2/2014. (II. 21.) NIH utasítás a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről

1037

4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás a Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról

1039

5/2014. (II. 21.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás módosításáról

1054

1/2014. (II. 21.) SZTNH utasítás a 2014. évben választható cafetéria juttatásokról

1057


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

6/2014. (II. 21.) KüM közlemény az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

1065


III. Személyügyi közlemények

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2014. januári személyügyi hírei

1066


IV. Egyéb közlemények

 

A Külügyminisztérium pályázati kiírása magyar civil szervezetek nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatása tárgyában

1068

A Külügyminisztérium pályázati kiírása magyar civil szervezeteknek a EuropeAid által pályázati úton támogatott nemzetközi fejlesztési projektjeihez szükséges önrész biztosításához történő hozzájárulás tárgyában

1105

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról

1133

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

1149

A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása a Vác 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

1150


VI. Hirdetmények

 

Az Agrifirm Magyarország Zrt. hirdetménye bélyegzők érvénytelenítéséről

1153

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.20.