A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2014. FEBRUÁR 28.,

péntek


 


14. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

7/2014. (II. 28.) BM utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2014. évben teljesítendő egyes kifizetésekről

1300

9/2014. (II. 28.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról

1301

8/2014. (II. 28.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás módosításáról

1333


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

7/2014. (II. 28.) KüM közlemény a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Pristinában, 2013. október 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CLXXXVII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

1379


III. Személyügyi közlemények

 

A Külügyminisztérium személyügyi hírei

1380

A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

1380


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

1381


VI. Hirdetmények

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal hirdetménye felügyelői igazolvány érvénytelenítéséről

1383

A Flash 2006 Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

1383

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.