A kiadó honlapja

Ön az oldal 60060. látogatója        Budapest

2014. MÁRCIUS 7.,

péntek


 


15. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

10/2014. (III. 7.) EMMI utasítás egyes, az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó miniszteri utasítások módosításáról

1387

11/2014. (III. 7.) EMMI utasítás az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásainak szabályairól

1389

17/2014. (III. 7.) HM utasítás a Magyar Honvédség Alaki Szabályzatának kiadásáról

1411

18/2014. (III. 7.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

1411

9/2014. (III. 7.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1452

10/2014. (III. 7.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1453

11/2014. (III. 7.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1454

12/2014. (III. 7.) KIM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 3/2014. (I. 13.) KIM utasítás módosításáról

1454

8/2014. (III. 7.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás módosításáról

1455

8/2014. (III. 7.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2014. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

1522

6/2014. (III. 7.) BM OKF utasítás a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének adatszolgáltatási rendjéről

1534

2/2014. (III. 7.) BVOP utasítás az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatok végrehajtásáról

1536

2/2014. (III. 7.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról

1539

6/2014. (III. 7.) ORFK utasítás a Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról

1577


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

8/2014. (III. 7.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és a Jordán Hásimita Királyság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 32/2014. (II. 14.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

1589


IV. Egyéb közlemények

 

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, valamint a Nemzeti Örökség Intézete módszertani ajánlása önkormányzatok számára a település köztiszteletben álló elhunytjai emlékének ápolására

1590

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, valamint a Nemzeti Örökség Intézete módszertani ajánlása a megemlékezésekről

1592

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara közleménye pályázati felhívás visszavonásáról

1595

A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása közjegyzői állás betöltésére

1595

A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása közjegyzői állás betöltésére

1596

A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása közjegyzői állás betöltésére

1598

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

1599


VI. Hirdetmények

 

A Makláry Artworks Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

1601

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.20.