A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2014. MÁRCIUS 13.,

csütörtök


 


16. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

2/2014. (III. 13.) Miniszterelnökségi utasítás a Miniszterelnökség Cafetéria Szabályzatának kiadásáról

1605

3/2014. (III. 13.) Miniszterelnökségi utasítás a hivatali mobil telekommunikációs szolgáltatások igénybevételének eljárásrendjéről

1610

4/2014. (III. 13.) Miniszterelnökségi utasítás a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről és a hivatali célú utazás szabályairól

1618

12/2014. (III. 13.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1631

19/2014. (III. 13.) HM utasítás a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 47/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

1632

9/2014. (III. 13.) NGM utasítás a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás módosításáról

1697

3/2014. (III. 13.) VM utasítás a vidékfejlesztési miniszter által kitűzhető díjakkal kapcsolatos minisztériumi feladatokról szóló 14/2012. (VI. 25.) VM utasítás módosításáról

1701

1/2014. (III. 13.) KüM KÁT utasítás a Külügyminisztérium választható béren kívüli juttatási rendszeréről szóló 1/2013. (III. 8.) KüM KÁT utasítás módosításáról

1702

7/2014. (III. 13.) BM OKF utasítás a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról

1707

3/2014. (III. 13.) GVH utasítás a Versenykultúra-fejlesztési és Kommunikációs Csoport létrehozásával kapcsolatban egyes utasítások módosításáról

1712

2/2014. (III. 13.) NAV utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1717

3/2014. (III. 13.) NIH utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról

1793

4/2014. (III. 13.) NIH utasítás a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételének szabályzatáról

1798

7/2014. (III. 13.) ORFK utasítás egyes ORFK utasításoknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggő módosításáról

1806

8/2014. (III. 13.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2014. évi cafetéria-juttatásait és bankszámla-hozzájárulását biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló 1/2014. (II. 7.) ORFK utasítás módosításáról

1808


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

9/2014. (III. 13.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CLXII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

1809


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

1810

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

1813


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

1815

Balmazújváros Város Önkormányzatának pályázati felhívása a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

1817


VI. Hirdetmények

 

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. hirdetménye számlatömb és egyéb céges dokumentumok érvénytelenítéséről

1818

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

1818

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.