A kiadó honlapja

Ön az oldal 60194. látogatója        Budapest

2014. MÁRCIUS 21.,

péntek


 


17. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

8/2014. (III. 21.) BM-KIM-TNM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/2010. (IX. 29.) BM-KIM együttes utasítás módosításáról

1821

9/2014. (III. 21.) BM-KIM-TNM együttese utasítás az egyes miniszteri utasítások Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

1827

20/2014. (III. 21.) HM utasítás a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokról

1828

21/2014. (III. 21.) HM utasítás egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról

1832

22/2014. (III. 21.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

1833

13/2014. (III. 21.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás módosításáról

1836

10/2014. (III. 21.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás módosításáról

1845

11/2014. (III. 21.) NGM utasítás a játékkaszinó üzemeltetésére szóló ajánlatokkal kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről és döntés-előkészítő bizottság létrehozásáról szóló 28/2013. (XII. 31.) NGM utasítás módosításáról

1856

9/2014. (III. 21.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1857

1/2014. (III. 21.) NFM KÁT utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium központi feladat-nyilvántartó rendszerének alkalmazásáról

1858

8/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről

1862

9/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról

1870

4/2014. (III. 21.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal épületében dohányzóhely kijelöléséről, valamint a dohányzóhely és a dohányzási korlátozással érintett helyek megjelöléséről

1874

5/2014. (III. 21.) GVH utasítás a beszerzések lebonyolításával kapcsolatban egyes utasítások módosításáról

1874

5/2014. (III. 21.) LÜ utasítás non-profit szervezetek ügyészségi számítógépes nyilvántartási rendszerének megszüntetéséről

1883

1/2014. (III. 21.) ONYF utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága területi szakellenőrzési feladatainak ellátásáról

1884


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

10/2014. (III. 21.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXLVIII. törvény 2-12. §-ainak hatálybalépéséről

1907

11/2014. (III. 21.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi I. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

1908


III. Személyügyi közlemények

 

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

1909

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

1910

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

1911

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye március 15-e alkalmából adományozott miniszteri elismerésekről

1913


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium hirdetménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezet kijelöléséről

1917

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium tájékoztatója az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

1917

A Központi Statisztikai Hivatal közleménye a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

1924

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2014. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

1925

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

1925

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 2013. évi beszámolója

1927


VI. Hirdetmények

 

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázati felhívása 30 db tábla bérleti jogának hasznosítására közlekedésbiztonsági táblák működtetése céljából

1929

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.