A kiadó honlapja

Ön az oldal 60064. látogatója        Budapest

2014. MÁRCIUS 31.,

hétfő


 


18. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

23/2014. (III. 31.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 59/2013. (IX. 27.) HM utasítás módosításáról

1933

24/2014. (III. 31.) HM utasítás az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszak forrásainak tárca szintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1947

25/2014. (III. 31.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

1951

26/2014. (III. 31.) HM utasítás az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról

1951

27/2014. (III. 31.) HM utasítás a munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások körének és a pótlék mértékének meghatározásáról szóló 84/2013. (XII. 21.) HM utasítás módosításáról

1952

28/2014. (III. 31.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól szóló 54/2012. (VII. 27.) HM utasítás módosításáról

1954

29/2014. (III. 31.) HM utasítás a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás és a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 28/2012. (IV. 21.) HM utasítás módosításáról

1958

2/2014. (III. 31.) KüM utasítás a Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2014. évi országgyűlési választás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, valamint elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó választás lebonyolításának speciális feladatairól

1973

3/2014. (III. 31.) KüM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1980

10/2014. (III. 31.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1981

11/2014. (III. 31.) NFM utasítás az illetményszámfejtés eljárási rendjéről

1982

12/2014. (III. 31.) NFM utasítás a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény által előírt befizetési kötelezettségekről

1985

4/2014. (III. 31.) VM-KIM együttes utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozóan a kormányhivatalok szakigazgatási szervei által beszedett központosított bevételek befizetésének eljárási szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) VM-KIM együttes utasítás módosításáról

1986

2/2014. (III. 31.) NFM KÁT utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lakáscélú támogatási rendszeréről

1990

3/2014. (III. 31.) NFM KÁT utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (III. 29.) NFM KÁT utasítás módosításáról

2005

6/2014. (III. 31.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. [16/2012. (XII. 7.) GVH] utasítás módosításáról

2019

3/2014. (III. 31.) NVI utasítás a nemzetközi megfigyelők részvételéről az Országgyűlés tagjainak 2014. április 6. napjára kitűzött választásán

2020


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

12/2014. (III. 31.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XIII. törvény 2-3. §-ának és 5. §-ának hatálybalépéséről

2021


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

2022

A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

2023


IV. Egyéb közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

2024

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról

2028

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

2028

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

2028

Pályázati felhívás Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

2030

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.20.