A kiadó honlapja

Ön az oldal 60062. látogatója        Budapest

2014. JANUÁR 13.,

hétfő


 


2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2014. (I. 13.) EMMI utasítás a Vásáry Tamás Ösztöndíjról

38

2/2014. (I. 13.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás módosításáról

42

3/2014. (I. 13.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

48

2/2014. (I. 13.) NGM utasítás az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport létrehozásáról

49

2/2014. (I. 13.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (VII. 12.) NFM utasítás módosításáról

51

1/2014. (I. 13.) VM utasítás a mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszközből az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére fordítható pénzforrás felhasználásának szabályairól szóló 26/2012. (XII. 29.) VM utasítás módosításáról

56

1/2014. (I. 13.) EMET utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Közszolgálati Szabályzatáról

57


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

3/2014. (I. 13.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 384/2013. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

124


III. Személyügyi közlemények

 

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

125

A Belügyminisztérium elismerési hírei

126

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

129

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

130


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

131


V. Alapító okiratok

 

A Hadigondozottak Közalapítvány alapító okirata

133

A Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

138


VI. Hirdetmények

 

A Heves Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

143

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.20.