A kiadó honlapja

Ön az oldal 60194. látogatója        Budapest

2014. JANUÁR 17.,

péntek


 


3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2014. (I. 17.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

146

2/2014. (I. 17.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

261

3/2014. (I. 17.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

262

4/2014. (I. 17.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

263

1/2014. (I. 17.) HM utasítás egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról

264

1/2014. (I. 17.) BM OKF utasítás a tűzoltó védősisakok jelöléséről

265

2/2014. (I. 17.) BM OKF utasítás az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület (önkéntes tűzoltóság) tevékenységéről

277

1/2014. (I. 17.) BVOP utasítás a fogvatartottak munkadíjáról, a terápiás foglalkoztatás pénzbeli térítéséről és a tartási költséghez való hozzájárulásról

290

1/2014. (I. 17.) LÜ utasítás a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

291

1/2014. (I. 17.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás a bírák, igazságügyi alkalmazottak részére kifizethető, alapilletmény jellegűnek nem minősülő egyes rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások szabályairól szóló 2. mellékletének, valamint a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásának szabályait tartalmazó 8. melléklete módosításáról

292


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

294

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

295

A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

296

A Legfőbb Ügyészség személyügyi hírei

296


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati felhívása a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

297

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye szakmai tanulmányi versenyekről 2013/2014.

299

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

300

Gyöngyös Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

313

Pályázati felhívás Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

313

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.