A kiadó honlapja

Ön az oldal 60194. látogatója        Budapest

2014. JÚNIUS 13.,

péntek


 


31. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

10/2014. (VI. 13.) BM utasítás a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 38/2013. (XII. 31.) BM utasítás módosításáról

4051

41/2014. (VI. 13.) HM utasítás egyes légiközlekedési tárgyú HM utasítások módosításáról

4065

2/2014. (VI. 13.) ÁSZ utasítás az Állami Számvevőszék Tűzvédelmi Szabályzatáról szóló 2/2012. (I. 6.) ÁSZ utasítás módosításáról

4067

3/2014. (VI. 13.) ÁSZ utasítás az Állami Számvevőszék Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 3/2012. (I. 6.) ÁSZ utasítás módosításáról

4081

19/2014. (VI. 13.) ORFK utasítás a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról

4086

20/2014. (VI. 13.) ORFK utasítás a szolgálati gépjárművek káreseményeivel kapcsolatos adatszolgáltatásról, valamint a sajáthibás gépjárműkárok megtérítésével kapcsolatos feladatokról szóló 24/2013. (VI. 12.) ORFK utasítás módosításáról

4087


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

4089

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

4092


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

4094

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

4105

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről

4106

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

4110

Az Abaúj-Abaújban Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Közhasznú Csoportosulás 2013. évi egyszerűsített éves beszámolója

4112

A Banat-Triplex Confinium Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2013. évi közhasznúsági jelentése

4117

A Bodrogközi Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Közhasznú Csoportosulás 2013. évi egyszerűsített éves beszámolója

4120

A Párbeszéd Magyarországért Párt jelöltjeinek nyilatkozatai

4125

Balassa Péter Sándor képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4128

Bíró Zsolt képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4130

Ferenczi Gábor képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4131

Makai Ferenc képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4132

Németh István képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4133

Pete Róbert képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4134

Rigán István képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4136

Sárköziné Juhász Gyöngyi képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4138

Szuna Ferenc képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4139

Tamás László Ferenc képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4140

A Táncsics Mihály Alapítvány 2013. évi éves beszámolója

4141


VI. Hirdetmények

 

Az All-Wood Kft. hirdetménye elveszett szigorú számadású nyomtatvány érvénytelenítéséről

4166

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.