A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2014. JÚNIUS 30.,

hétfő


 


33. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

44/2014. (VI. 30.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

4215

1/2014. (VI. 30.) IM utasítás a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének kijelöléséről

4216

11/2014. (VI. 30.) GVH utasítás a vállalkozások összefonódásának a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. §-a szerinti engedélyezése iránti kérelem benyújtásához alkalmazandó űrlapról és az ahhoz kapcsolódó kitöltési útmutatóról

4217

12/2014. (VI. 30.) GVH utasítás a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/H. §-a szerinti bejelentés megtételére szolgáló űrlapokról

4277

11/2014. (VI. 30.) LÜ utasítás az ügyészek továbbképzéséről szóló 25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás módosításáról

4328

12/2014. (VI. 30.) LÜ utasítás az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

4329

7/2014. (VI. 30.) NIH utasítás a Nemzeti Innovációs Hivatal közbeszerzési szabályzatáról

4330


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

4341

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

4341

Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

4343

A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása a Nagyatád székhelyű közjegyzői állás betöltésére

4344


IV. Egyéb közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

4347

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

4351

A Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása a Várkert Bazárban vendéglátóegység (kávéház/cukrászda) bérbeadására

4375

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

4377

A Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 2013. évi pénzügyi beszámolója

4379

A Lehet Más a Politika párt 2011. évi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4390

A Lehet Más a Politika párt 2012. évi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4391

A Lehet Más a Politika párt 2013. évi módosított beszámolója

4392

A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4393

A Válasz Párt 2013. évi pénzügyi beszámolója

4394

Barna László képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4396

Dobó Zoltán képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4397

Láng Márta képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4398

Palotai Gábor képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4399

Varga Géza képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4400

Vágó Lajos Béla képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

4401

Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

4402

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pályázati felhívása autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása tárgyában

4403

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása menetrend szerinti helyi közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyában

4404


VI. Hirdetmények

 

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

4406

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.