A kiadó honlapja

Ön az oldal 60062. látogatója        Budapest

2014. JÚLIUS 11.,

péntek


 


35. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2014. (VII. 11.) FM utasítás miniszteri biztosi kinevezésről

4518

19/2014. (VII. 11.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (I. 6.) NGM utasítás módosításáról

4519

13/2014. (VII. 11.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

4523

10/2014. (VII. 11.) OBH utasítás a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló szabályzatról

4525

11/2014. (VII. 11.) OBH utasítás a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

4536

12/2014. (VII. 11.) OBH utasítás a büntető-, polgári és szabálysértési eljárás során használt, kiskorúak tájékoztatásához fűződő iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról

4539

24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás a rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról

4583


III. Személyügyi közlemények

 

A Földművelésügyi Minisztérium közleménye a Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. május havi személyügyi hírei vonatkozásában

4591

A Miniszterelnökség közleménye a 2014. évi Fényes Elek-díj adományozásáról

4591

Az Állami Számvevőszék elnöke által 2014. évben adományozott Gajzágó Salamon-díjakban részesültek névsora

4592

A Legfőbb Ügyészség közleménye az Ügyészség Napja alkalmából adományozott elismerésekről

4593


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

4595

Pályázati felhívás Celldömölk város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

4597

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatnak az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása tárgyú pályázati felhívásának módosítása

4598

A Győri Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása a Szombathely 1. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

4599


VI. Hirdetmények

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolója

4602

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pályázati felhívása a Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj program keretében való foglalkoztatásra

4608

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.20.