A kiadó honlapja

Ön az oldal 60194. látogatója        Budapest

2014. AUGUSZTUS 5.,

kedd


 


41. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

2/2014. (VIII. 5.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

5410

12/2014. (VIII. 5.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5562

13/2014. (VIII. 5.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5563

14/2014. (VIII. 5.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2014. évben teljesítendő egyes kifizetésekről szóló 3/2014. (I. 31.) BM utasítás, továbbá az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2014. évben teljesítendő egyes kifizetésekről szóló 7/2014. (II. 28.) BM utasítás módosításáról

5564

54/2014. (VIII. 5.) HM utasítás a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás módosításáról

5565

21/2014. (VIII. 5.) NGM utasítás a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás módosításáról

5573

8/2014. (VIII. 5.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezésének és szolgálatszervezésének végrehajtásáról

5574

29/2014. (VIII. 5.) ORFK utasítás az Állami Számvevőszék központi épületeibe történő személyi beléptetés, csomag- és anyagszállítás, valamint a parkolás rendjéről

5585


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

3/2014. (VIII. 5.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CXLVII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

5593

4/2014. (VIII. 5.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény 2., 3., 5., valamint 7-26. §-ainak hatálybalépéséről

5594

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.